„Oficiální statistické výsledky produktivity průmyslu za celý rok 2017 ještě nejsou kompletní. Na základě zkušeností našich členských firem i z dalších údajů ale očekáváme, že i finální statistiky roku 2017 budou velmi dobré, patrně rekordní za několik posledních let,“ komentuje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

V listopadu stejně jako v předcházejících měsících rostla hodnota tuzemských i zahraničních nových zakázek, což se na dobré ekonomické kondici také podepsalo. Tuzemské zakázky vzrostly o 6,2 % a zahraniční zakázky udržely růst na úrovni 1,8 %. Dle našich aktuálních šetření ze závěru roku se mezi podniky začíná objevovat určitá opatrnost ve výhledu zakázek, což ale může být dáno skutečně vysokým růstem za loňský rok.

„Zatím nečekáme, že by v ekonomickém vývoji měl nastat významnější obrat. Firmy podle svých nasmlouvaných zakázek na nejbližší měsíce předpokládají, že ekonomika ještě poroste, i když nejspíš nepřekročí vysoké hodnoty z loňska,“ dodává Bohuslav Čížek.

Ekonomika ale naráží na nedostatek lidí

„Právě díky dobré kondici ekonomiky ale firmy naráží na limity v podobě nedostatku pracovních sil. Kvůli tomu řada z nich už nemůže přijímat další zakázky. Tento problém se řetězově projevuje od dodavatelů po koncového výrobce,“ vysvětluje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Vývoj v zahraničí u našich hlavních exportních partnerů sice není nijak oslnivý, ale dává české ekonomice dobré perspektivy. „Navzdory nedostatku zaměstnanců a vytíženosti dodavatelů očekáváme postupně další nárůst, byť dle našich predikcí a posledních průzkumů letos ekonomika patrně nedosáhne rekordních výsledků jako za rok 2017,“ uzavírá Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zdroj: www.spcr.cz 

-lhe-