Novými členy Českého optického klastru (COC) se staly výzkumné i průmyslové subjekty působící v oblasti optiky, a to Univerzita Palackého v Olomouci, České vysoké učení technické v Praze, Fyzikální ústav Akademie věd ČR, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita obrany v Brně a společnost Networkgroup s.r.o.

Na jednání členské schůze navázal workshop pro členy klastru a další zájemce o členství. Obsahem workshopu bylo jednak představení klíčových pilířů činnosti COC, další program byl pak zaměřen na problematiku industriální a spotřební optiky. O této oblasti a trendech vývoje oboru pohovořili zástupci jednoho ze zakládajících členů klastru, společnosti Meopta – optika. Celá akce byla završena prohlídkou rozsáhlých vývojových a výrobních prostor této firmy.

Workshop byl dalším z plánované série workshopů, jejichž cílem je vedle dalších aktivit klastru podpořit rozvoj průmyslu optiky, optomechatroniky, fotoniky, optoelektroniky a jemné mechaniky v České republice. Zatímco minulý workshop pořádaný ve spolupráci s OK4Inovace dne 13. března 2018 byl zaměřen na možné klastrem koordinované spojení firem a výzkumných institucí v souvislosti s připravovanou státní zakázkou na bojová vozidla pěchoty (která budou potřebovat optické systémy), nyní šlo o účinnější zorientování v jedné ze specifických oblastí optiky a technologických trendech.

Český optický klastr je otevřený novým zájemcům o členství. Předseda výkonné rady klastru Jiří Nuc sdělil: „Mezi společné zájmy a přínosy pro členy klastru patří efektivnější navazování spoluprací ve výzkumu a vývoji, usnadnění exportu i přístupu k velkým zakázkám a motivace mladých lidí k většímu zájmu o studium a kariéru v oborech souvisejících s optikou.“

Zakládajícími členy Českého optického klastru byly společnosti Meopta-optika, Pramacom-HT, Hella Autotechnik Nova, Zebr a Ústav přístrojové techniky Akademie věd České republiky. Souhrn informací o klastru je dostupný na www.optickyklastr.cz.

-lhe-