Vláda dnes schválila nařízení upravující seznam zemí, jejichž občanům bude umožněn volný vstup na český trh práce. Cílem je usnadnit příchod vysoce kvalifikované pracovní síly, která je potřebná pro podporu růstu naší ekonomiky.

Při sestavování seznamu byl brán zřetel na bezpečnostní hledisko. Země, jejichž občanům bude umožněn volný vstup na trh práce v ČR, jsou Austrálie, Izrael, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Nový Zéland, Singapur, Spojené státy americké a Velká Británie. Při výběru zemí bylo přihlédnuto k tomu, že pro ČR je prioritou podpora přijímání a zaměstnávání vysoce kvalifikovaných pracovníků, a z bezpečnostního hlediska se jedná o země s minimálním stupněm rizika.

„Uvedené země byly vybrány po projednání v Radě hospodářské a sociální dohody a s přihlédnutím k aktuální situaci na trhu práce. ČR  dlouhodobě usiluje o intenzivní spolupráci s vybranými zemí a sdílí s nimi společné demokratické principy,” doplnil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

V Česku jsou ze všech vybraných zemí dlouhodobě zaměstnáni především vysoce kvalifikovaní pracovníci, tj. manažeři, specialisté, techničtí a odborní pracovníci. Vzdělanostní struktura těchto pracovníků, kteří dosud působí na českém trhu práce, je značně vychýlena směrem k vyššímu odbornému a vysokoškolskému vzdělání.

„Naší motivací je usnadnit příchod pracovníků, kteří pomohou dlouhodobě pomoci růstu české ekonomiky. Výběr zemí v nařízení vlády koresponduje se zeměmi, jejichž občané zastávají na českém trhu práce nadprůměrně placené pozice,“ doplnil ministr Jurečka.

S ohledem na to, že všechny vybrané země patří mezi ekonomicky nejsilnější na světě s vysokou ekonomickou imigrací, kterou jsou nuceny důkladně regulovat, nelze vyžadovat reciproční přístup pro české občany na jejich trh práce. Nařízení vlády navazuje na již platnou novelu zákona o zaměstnanosti a nabude společně s ní účinnosti od 1. července 2024.