Podle zpráv ministerstva práce či Národní rozpočtové rady se česká penzijní soustava kvůli stárnutí společnosti beze změn propadne do deficitů. Ty by mohly za pár desetiletí dosahovat několika procent hrubého domácího produktu (HDP). V dnešních hodnotách by to byly desítky až stovky miliard korun. OECD už v minulosti Česku několikrát doporučila důchodový systém upravit.

Babišova vláda uvedla důchodovou reformu ve svém programu jako první ze šesti svých hlavních priorit. Připravit ji měla důchodová komise. V polovině volebního období kabinet zatím žádný reformní návrh nemá. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) začátkem září řekla, že její úřad nechystá penzijní reformu, ale adaptaci s devíti změnami parametrů. Nechtěla je ale přiblížit.

Nyní chce Česko požádat OECD o zhodnocení svého prvního a třetího důchodového pilíře, tedy průběžného financování důchodů z odvodů a dobrovolného spoření na stáří. Na studii by měli spolupracovat experti OECD i zástupci českých úřadů, parlamentu, odborů, firem a finančních institucí. Výsledky by měly být v polovině příštího roku.

“Analýza by měla identifikovat trendy v oblasti demografického vývoje a nákladů souvisejících se stárnutím obyvatelstva a navrhnout opatření na zajištění stability a dlouhodobé udržitelnosti penzijního systému,” uvedlo ministerstvo práce v podkladech pro vládu.

Ve druhém pololetí příštího roku a v prvním pololetí roku 2021 by pak měla podle návrhu navázat “druhá fáze projektu OECD”. Zahrnovat by měla projednání výsledků a dosažení široké shody na podobě důchodového systému. Stanovit by se měl podíl státu, lidí a zaměstnavatelů na financování penzí. “Konečným výsledkem konzultačního procesu by byl návrh důchodové reformy, ideálně podpořený všemi zainteresovanými subjekty,” uvedlo ministerstvo.

OECD v minulosti Česku doporučovala třeba v budoucnu dál odsouvat věk nástupu do penze podle prodlužování života. Kabinet to nedávno projednával, trval však na věkové hranici 65 let.

Analýza by měla stát 200 tisíc eur (5,17 milionu korun). Polovinu sumy uhradí resort práce a druhou polovinu resort financí. Druhá fáze projektu by se pak měla podle plánu zaplatit z Evropského fondu na podporu strukturálních reforem.

Ministerstvo práce navrhuje nevyhlašovat na analýzu soutěž, ale rovnou ji zadat Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. S tím souhlasí i pracovní skupina pro transparentní veřejné zakázky. “Expertizu OECD lze v mezinárodním kontextu považovat za jedinečnou a vysoce relevantní,” uvedla pracovní skupina.

Zdroj: www.ihned.cz