Pesimistické prognózy z poloviny loňského roku hovořily o tom, že se nepodaří dočerpat až 36 miliard, v lednu 2016 upravilo MMR odhad na deset miliard. Aktuální výsledek proto považuje ministryně Karla Šlechtová za úspěch.

Můj osobní tip byl letos v lednu 8 miliard korun. Díky úsilí všech ministerstev se tuto částku podařilo snížit dokonce pod hodnotu, kterou jsem odhadovala. Ve světle původních prognóz, které v nejhorším případě počítaly s nedočerpáním až 85 miliard korun, je to obrovský úspěch celé České republiky,“ tvrdí Šlechtová.

Role MMR jako národního koordinátora evropských fondů je podle ministryně nezastupitelná. Aktivity jejího rezortu po nástupu nové vlády prý splnily svůj účel.

Za programové období 2007 – 2013, v jehož rámci bylo možné čerpat evropské dotace až do konce roku 2015, nedosáhla ČR asi na 26,4 miliardy.

Evropská unie přitom pomohla Česku celkově asi 700 miliardami korun, což je v přepočtu na obyvatele nejvíce ze všech zemí EU. Z evropských peněz bylo realizováno více než 70 tisíc projektů

Česko bylo za čerpání peněz z evropských fondů dlouhodobě kritizováno. Až v posledních letech začalo dotace využívat účelněji. Částka 26,4 miliard nicméně není definitivní. „Čeká se ještě na výsledky auditů Auditního orgánu ministerstva financí. Ty budou probíhat ve druhé polovině roku 2016. Konečná částka nedočerpání bude známa až při uzavření operačních programů ze strany Evropské komise, jež lze očekávat v horizontu několika let,“ uvedlo MMR v tiskové zprávě.

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe-