HN: Co nabízíte lidem, kteří do Česka přichází pracovat?
Naše pomoc přichází v okamžiku, kdy cizinec získá v Česku práci a začíná zde žít. Snažíme se jim pomoci k tomu, aby jejich start zde, pro ně v cizí zemi, byl co nejjednodušší. Pomáháme jim tak zajistit ty nejzákladnější věci, které potřebují, především slušné bydlení, ale také asistujeme s vyhledáváním škol či školek pro jejich děti a pomáháme se zápisem. Snažíme se jim také zajistit pojištění − tak, aby měli kvalitní zdravotní péči alespoň na takové úrovni, na kterou jsou zvyklí, případně chůvu, uklízečku nebo třeba zajištění uznání řidičského průkazu či potřebné zkoušky. Zjednodušeně řečeno, snažíme se, aby se v Česku cítili jako doma.

HN: Kdo je tedy vaším klientem?
To je trochu složitější, naším klientem je samozřejmě vždy konkrétní člověk. Ale pracujeme obvykle pro firmy, které zaměstnance do Česka přivážejí. To ony si objednávají naše služby. Samozřejmě jejich rozsah je velmi individuální. Myslím, že přístup zaměstnavatelů hodně odráží jejich zájem, aby se zde zahraniční pracovníci cítili dobře. Vidíme to na tom, jak velkou podporu jsou schopni při relokaci poskytnout. Z naší zkušenosti je zřejmé, že čím větší podporu jednotliví lidé dostanou, tím jsou nakonec u nás spokojenější. Přitom škála té podpory je poměrně široká, nesouvisí to přitom úplně s velikostí firmy, jestli jde o velkou globální korporaci nebo menší společnost. Mnohem více se v této péči odráží celková firemní kultura − to, jak si zaměstnavatel uvědomuje, co nedostatečná podpora při relokaci může přinést za problémy.

HN: Co všechno firmy příchozím nabízejí?
Někteří naši klienti poskytují skutečně kompletní péči od A do Z, například pro jednu velkou IT společnost poskytujeme nejen již zmíněné ubytování a podporu při hledání škol, ale i nepřetržitou asistenční službu pro jejich zaměstnance. Přitom mají přes stovku zaměstnanců. Ale jsou firmy, které se starají jen o ubytování, v poslední době se trendem − hlavně u velkých korporací − stává poskytnutí určitého bonusu, finanční částky, místo péče. To znamená, že nově příchozímu kolegovi vyplatí určitou částku a dále už se nestarají.

Musím ale říci, že v praxi to nebývá nejvhodnější řešení. Samozřejmě že peníze navíc jsou příjemné a mohou pomoci, ale nezajistí komfort, nepomohou se lépe zorientovat v novém prostředí. Často to pak končí tak, že firma sice na relokaci vynaložila nemalou částku, ale cizinec stejně potřebuje pomoc. Pak se obrací na personalisty ve firmě, ale ti ho odmítají, protože přece dostal peníze. A ve výsledku z toho bývají problémy, někdy končící návratem zaměstnance do jeho domovské země.

HN: Co láká cizince do Česka?
Motivace přijít k nám se velmi liší mezi jednotlivými národy a národnostmi. Naše společnost pracuje hodně pro lidi z ruskojazyčné oblasti. Mezi Rusy, Ukrajinci či Bělorusy byla Česká republika vždy populární, vnímají zde jistou kulturní a jazykovou blízkost a nakonec to ani nemají daleko domů. Určitou roli pro ně rozhodně hraje také ekonomická a politická stabilita. Další velká skupina našich zákazníků pochází z Japonska či Jižní Koreje, tady jde většinou o lidi, kteří jsou sem vysláni firmou na delší či kratší dobu, ale počítají s tím, že se po jejím uplynutí vrátí zpět. Ale obecně opravdu platí, že cizinci vnímají Česko jako velmi krásnou zemi.

HN: Pro mnoho lidí bývá doposud rusky mluvící cizinec pracující u nás ztotožňován s dělníkem na stavbě. Jaké pozice u nás lidé z této oblasti hledají?
Samozřejmě že v dělnických profesích je jich stále hodně, ale pro tento typ firem nepracujeme. Jejich podpora se nejčastěji omezí na poskytnutí ubytovny. V naší praxi se nejčastěji setkáváme s lidmi z oblasti IT, trh rusky mluvících lidí s dobrým technickým vzděláním je skutečně obrovský. Je tam k dispozici velké množství talentů a nízká nezaměstnanost v Česku nutí firmy hledat zdroje v zahraničí.

HN: Zmínil jste kulturní blízkost. Přesto − jsou věci, které u nás Rusům vadí?
Záleží na dvou hlavních faktorech. Tím prvním je osobní nastavení kaž­dého člověka, druhým je úroveň podpory, kterou dostane od přijímající firmy. Pokud dojde k problémům v prvních týdnech či měsících, dostavuje se určitá frustrace a pak už vadí i zdánlivé maličkosti. Asi to známe každý z vlastní zkušenosti, zkrátka je “vše špatně”. Problém to bývá u lidí, kteří jsou do Česka přesunuti v rámci reorganizace. Stává se, že firma uzavře pobočku a zaměstnanci mají na výběr: odejít, nebo se přestěhovat do Česka. A pokud v okamžiku, kdy není přesun tak úplně dobrovolný, není to osobní volba, ještě nedostanou po příjezdu dostatečnou podporu, celkové naladění se již těžko mění. Často jde pak o malichernosti, mezi Rusy se například traduje, že v Praze je málo dětských hřišť. Přitom zde najdeme množství veřejných parků, zeleně a relaxačních zón. Je pravda, že v Rusku bývá uprostřed každého bloku domů na sídlišti plácek, na něm jsou ale dnes rezavé prolézačky staré mnoho let. Dnes už vlastně ani neplní svou úlohu, ale právě to negativní naladění je důsledek nenaplněných očekávání, se kterými k nám lidé přijížděli.

HN: Jak moc chtějí cizinci v Česku zůstat natrvalo?
Velmi se to liší mezi jednotlivými národnostmi. U Rusů a Bělorusů vnímáme tendenci se po nějaké době vracet zpět, zejména pokud na začátku jejich pracovní kariéry u nás nezafunguje vše dobře nebo se objeví problémy během pobytu tady. Ukrajinci naopak o Česku přemýšlejí jako o nové vlasti, jsou mnohem ochotnější se přesídlit natrvalo. Mají například snahu mnohem více se integrovat. Naprosto odlišný přístup pak mají Korejci a Japonci, ti obvykle vnímají práci v České republice jako dočasnou, přesně vědí, kdy se chtějí vrátit, a jen velmi málo se jich tu rozhodne zůstat déle.

HN: Co kromě samotné pracovní síly přináší firmě najmutí cizince?
Jsem přesvědčen, že to firmám rozhodně prospívá. Diverzita prostě přináší jiné úhly pohledu, jiné názory, nové nápady než homogenní tým lidí. Právě tohle vnímají naši klienti jako obrovský přínos. V různorodém týmu se obvykle rodí kvalitnější nápady, bývá inspirativnější. Jeden náš klient zaměstnává asi 120 lidí, ale jeho tým je tvořen téměř šedesátkou národností. Přitom funguje velmi dobře a výsledky jsou vynikající.

Zdroj: www.ihned.cz 

-lhe-