Průmysl se na hrubé přidané hodnotě vytvořené českou ekonomikou podílí ze třetiny. Více závislé na průmyslu je – podle dat za rok 2015 – jen Irsko se 39 procenty. Průmyslové firmy jsou také dominantním zaměstnavatelem v Česku – v oboru pracuje 29 procent Čechů. Nejvíce lidí v průmyslu (oproti jiným odvětvím) pracuje už jen Polsku (22,9 procenta) a ve Slovinsku (22,5 procenta).

Závislost české ekonomiky na průmyslu kromě jiného vede k tomu, že české mzdy zůstávají pod úrovní západoevropských zemí. Ukázala to třeba analýza, kterou loni zpracoval hlavní ekonom evropské sekce Úřadu vlády Aleš Chmelař.

Další nevýhodou průmyslového zaměření Česka je citlivost tohoto odvětví na vnější ekonomický vývoj.

Eurostat porovnal také vývoj za posledních 20 let. Vyplynulo z něho, že oproti roku 1995 se Česko v závislosti na průmyslu nijak nepohnulo.
Důvody lze hledat jak v historii, když v Česku hraje průmysl důležitou roli již od druhé poloviny 19. století, tak po roce 1989 v geografické poloze, v zahraničních investicích do zpracovatelského průmyslu a v neposlední řadě v levné a kvalifikované pracovní síle,” říká Miroslav Novák, analytik společnosti Akcenta.

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe-