Pro pětinu českých zaměstnanců představují služební cesty do zahraničí nezbytnou součást jejich pracovní náplně. Závist svých kolegů tím ale oproti všeobecným představám příliš nevzbuzují.

Přestože devět z deseti pracujících vnímá možnost pracovních výjezdů jako přidanou hodnotu, 62 % o zaměstnání, které vyžaduje výlety mimo republiku, ve skutečnosti moc nestojí. Podle názorů 46 % dotazovaných časté cestování představuje zátěž pro osobní život a právě to může být i důvodem, proč k němu zaujímají Češi rezervovaný postoj.

Práce s možností cestování je pro mnoho lidí velkým lákadlem, má ale samozřejmě i své stinné stránky. Je to psychicky i fyzicky náročné – ať už nutnost se soustředit při řízení auta nebo vyrovnání se s časovými pásmy při leteckých cestách – a určitě tak není vhodná pro někoho, kdo chce mít pevně danou pracovní dobu a jistotu, že každý den usedne s rodinou k večeři,“ říká Hana Púllová, ředitelka společnosti Randstad.

Dobrá práce v zahraničí? Děkuji, ale raději zůstanu doma

Cestování a poznávání jiných kultur je jedna věc, jakmile se ale otázky v průzkumu Randstad Workmonitor stočily k případnému stěhování do ciziny, drtivá většina byla proti. Myšlenka pracovat v zahraničí se zamlouvala jen necelé čtvrtině Čechů, což bylo nejméně ze všech 34 zemí, kde svůj průzkum společnost Randstad prováděla. Naprostou většinu českých zaměstnanců by nemotivovalo k opuštění republiky ani získání dobré nabídky. Za tou by bylo ochotno odejít pouze 33 % dotazovaných. Podobný, i když o něco méně zdrženlivý přístup mají například lidé v Lucembursku, Rakousku nebo Slováci. Velký zájem o práci v zahraničí naopak projevili Indové, Mexičané, Turci nebo například Číňané, z evropských zemí nejvíce Italové.

Češi se do ciziny rádi podívají o dovolené, odejít nastálo jen kvůli práci už je ale tolik neláká. To jistě výrazně ovlivňuje i situace na trhu práce v tuzemsku. Vzhledem k tomu, že se Česká republika momentálně pyšní nejnižší mírou nezaměstnanosti v celé Evropě, není tento postoj velkým překvapením,“ komentuje výsledky průzkumu Randstad Workmonitor Hana Púllová.

Co je pro zaměstnavatele ovšem čím dál větším oříškem je fakt, že Češi se nejsou ochotni stěhovat za prací ani v rámci ČR. „Přesun celé rodiny kvůli práci jednoho z jejích členů se totiž málokdy finančně vyplatí, především kvůli malé nabídce cenově dostupných pronájmů. To platí zejména o dělnických profesích ale i o profesích ve středním příjmovém pásmu. České firmy ve většině případů ještě nejsou – ke své škodě – připraveny motivovat potenciální zaměstnance relokačními balíčky. Děje se tak pouze v případě vysokých manažerských postů nebo u specializovaných odborníků, kteří jsou pro danou firmu klíčoví,“ doplňuje Púllová.

Práce v cizině pro Čechy není lákavá a stejně tak i zájem o spolupráci se zahraničními kolegy je průměrný. Mít spolupracovníky jiných národností a kultur by uvítalo celkem 44 % českých zaměstnanců. V tomto směru jsou Češi oproti ostatním národům více uzavření. Méně přístupní jiným kulturám na pracovišti jsou podle průzkumu Randstad už jen Japonci, naopak v mnoha zemích jižní Ameriky a Evropy tuto možnost lidé vítají s větším nadšením.

Převzato z portálu www.businessInfo.cz

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.