Čísla z Eurostatu jsou určitě dobrou zprávou. Je vidět, že se Česká republika pomalu dostává z krize a z nesmyslné politiky škrtů. Zároveň jsou tyto zprávy signálem, že se naše země opět stává atraktivní pro nové zaměstnavatele. Nesmíme ale usnout na vavřínech. Je důležité se zabývat jak mírou zaměstnanosti, tak ale i kvalitou pracovního prostředí a výší mezd,” poznamenala ministryně práce a sociálních věci Michaela Marksová.

Za poslední půlrok se daří vytvářet nová pracovní místa. Podle statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí je v říjnu volných 58 200 pracovních míst, tedy meziročně více asi o 20 000.

V míře nezaměstnanosti za září 2014 jsme skutečně jedni z nejlepších v Evropě, situaci pomohl zejména pozitivní vývoj ekonomiky, samozřejmě sezónní vlivy a rovněž významná aktivizační opatření, která MPSV a Úřad práce ČR uplatňují na trhu práce,” uvedl náměstek ministryně práce a sociálních věcí pro zaměstnanost Jan Marek.

Svou roli podle něj sehrálo i to, že se stále zlepšuje spolupráce mezi úřady práce a zaměstnavateli, která vede k cílenému zprostředkování zaměstnání. MPSV a ÚP ČR také usilují o co nejefektivnější využívání evropských prostředků v aktivní politice zaměstnanosti.

Německo podle Eurostatu vykázalo za září míru nezaměstnanosti 5,0 %, u druhých Rakušanů činila 5,1 %. Slovensko mělo míru nezaměstnanosti 13 %, Polsko 8,7 %. Průměr EU28 činil 10,1 %.

 

Myslíte si, že Česká republika je na cestě krize a nezaměstnanost se bude dále snižovat?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-