Pracovní a soukromý čas už Češi nevnímají striktně odděleně. Na pracovní telefonáty, e-maily a textové zprávy reaguje mimo svou běžnou pracovní dobu okamžitě 58 procent českých zaměstnanců, 44 procent je ochotných řešit pracovní záležitosti během svých dovolených a celých 77 procent zase občas řeší své soukromé záležitosti během pracovní doby. Vyplývá to z posledního průzkumu Workmonitor personálně poradenské společnosti Randstad.

Čtyři z deseti oslovených Čechů přitom tvrdí, že jejich nadřízený očekává, že budou k dispozici mimo pracovní dobu. To může znamenat, že poměrně velké množství zaměstnavatelů tlačí na pracovníky, aby plnili své úkoly nad rámec běžných povinností, a to včetně víkendů, svátků a dovolených. Češi to ale tak nevnímají, protože ze všech zkoumaných zemí nejméně (17 procent) pociťují nátlak řešit pracovní záležitosti během dovolených a volna. Jistě k tomu přispívá i fakt, že se 87 procent Čechů, nejvíce ze sledovaných zemí, může během dovolené a volna snadno vzdát svých pracovních povinností.

Celých 44 procent Čechů navíc uvádí, že jsou ochotni řešit pracovní záležitosti i během své dovolené, protože rádi zůstávají v obraze. ČR v tomto ohledu patří do průměru, extrémem jsou na jedné straně Indové (84 procent) a na straně druhé Rakušané (24 procent).

Hranice mezi prací a volnem se stírá

Prolínání pracovního a soukromého času funguje i obráceně. Z průzkumu totiž vyplynulo, že více než tři čtvrtiny (77 procenet) českých pracovníků občas během své pracovní doby řeší i soukromé záležitosti. ČR v tomto parametru patří nad průměr, který je celosvětově 67 procent, přičemž nejvíce se soukromé záležitosti řeší během pracovní doby v Hongkongu (87 procent) a nejméně v Itálii (54 procent).

„Pozorujeme, že se postupně stírá jasná hranice mezi pracovní dobou a osobním volnem, a to především u kvalifikovanějších a samostatnějších pozic, které to umožňují,“ komentuje Alžběta Honsová, marketingová manažerka české pobočky společnosti Randstad, a dodává: „Zkušenosti ukazují, že je to pozitivní jev jak pro zaměstnavatele, který tímto způsobem dosáhne vyšší efektivity, tak i pro zaměstnance, kteří mají větší pocit svobody a nemusí řešit problémy s vymýšlením dovolené kvůli návštěvě úřadů, třídních schůzek a podobně. Do značné míry k tomuto jevu přispěl i fenomén práce z domu, respektive odkudkoliv, který se stále více rozmáhá.“

Průzkum porovnal pracovníky ze 34 zemí

Průzkum Workmonitor společnosti Randstad byl poprvé publikován v Nizozemsku v roce 2003, a nyní již zahrnuje 34 zemí po celém světě. Pokrývá Evropu, Asii i Ameriku. Randstad Workmonitor vychází čtyřikrát do roka a jeho výsledky odráží lokální i globální trendy v oblasti mobility. Ty je možné díky pravidelnosti průzkumu sledovat v průběhu času.

Workmonitor Mobility Index měří postoj a očekávání zaměstnanců z hlediska změny zaměstnavatele nebo práce v průběhu následujících šesti měsíců. Kromě mobility sleduje spokojenost zaměstnanců a jejich osobní motivaci. Součástí každého průzkumu je i sada tematických otázek, které zkoumají současné trendy. Výsledná data tak poskytují komplexní vhled do aktuální situace na trhu práce. Kvantitativní studie je prováděna prostřednictvím on-line dotazníku u populace ve věku 18-65 let, pracující minimálně 24 hodin týdně v placeném zaměstnání (nezahrnuje osoby samostatně výdělečně činné).

Minimální velikost zkoumaného vzorku je 400 respondentů za každou zemi, pro průzkum je využíván Survey Sampling International (SSI) panel. Dotazování pro tuto čtvrtou vlnu Randstad Workmonitor průzkumu proběhlo v říjnu a listopadu 2019.

Zdroj: převzato z www.businessinfo.cz – Tisková zpráva společnosti Randstad