Čerství otcové zřejmě získají novou možnost, jak pomoci své partnerce s péčí o novorozené dítě.

Vláda ve středu schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové (ČSSD) na zavedení nové dávky ze systému nemocenského pojištění – otcovské poporodní péče. Pokud ji podpoří i parlament, mohla by novinka začít fungovat v průběhu roku 2017.

“Otcovská” má trvat sedm dnů a muži si ji budou moci vybrat v prvních šesti týdnech po porodu. Stát by jim během tohoto týdne vyplatil dávku, která se bude počítat stejně jako peněžitá pomoc v mateřství, tedy takzvaná mateřská. Na tuto dávku by měli nárok zaměstnanci a také podnikatelé, kteří si platí dobrovolné nemocenské pojištění.

Podobně jako mateřská

Nová dávka by podle ministerských výpočtů zhruba nahrazovala ušlou čistou mzdu hlavně lidem, kteří si vydělají přibližně od 15 do 25 tisíc korun hrubého měsíčně. “Při příjmu vyšším, než je průměrná mzda, by podíl otcovské k čistému příjmu postupně klesal,” uvádí ministerstvo v návrhu.

Dávka by byla v praxi nižší než čistá mzda i pro lidi, kteří si vydělají zhruba 10 tisíc korun, což je podle úřadu způsobeno konstrukcí daně z příjmu.

Při průměrné mzdě 26 tisíc korun by “otcovská” za jeden týden volna činila zhruba 4200 korun, při hrubé mzdě 15 tisíc korun by mírně přesáhla 2400 korun. Naopak při nadprůměrném výdělku 40 tisíc hrubého by otec dostal od státu kolem 5600 korun.

Obecně by tato dávka dosahovala – stejně jako u peněžité pomoci v mateřství – sedmdesáti procent takzvaného denního vyměřovacího základu (v zásadě hrubé mzdy, která je u vyšších hodnot omezena redukcí a stropem).

Většina otců dosud v případě narození dítěte čerpá klasickou dovolenou nebo si bere neplacené volno. Podle zákoníku práce má otec nárok na placené pracovní volno jen na nezbytně nutnou dobu při odvozu ženy do porodnice nebo při odvozu domů. Pokud by chtěl být při porodu, má nárok na neplacené volno.

Otec má už nyní nárok na rodičovskou dovolenou, pokud o ni zaměstnavatele v prvních třech letech věku dítěte požádá. I podle dosavadních pravidel může otec čerpat peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek, vždy však místo matky dítěte, nikoliv tedy oba současně.

Novela, kterou nyní schválila vláda, tedy nepřináší nárok na další volno v zaměstnání, ale “jen” novou dávku z nemocenského pojištění nezávislou na tom, že matka ve stejnou dobu už dostává jinou.

Babiš je proti

Účelem otcovské je především posílení vazby mezi dítětem a jeho oběma rodiči v raných týdnech života dítěte, podpora a motivace otců k zapojení se do rané péče o dítě a následně rozvoj vztahů v rámci rodiny,” vysvětluje ministerstvo v důvodové zprávě.

Ministryně Marksová se také dlouhodobě snaží podpořit matky ve snaze lépe skloubit rodinný život s pracovním a umožnit jim vrátit se do práce dřív než za obvyklé tři roky. Ministryně navrhuje třeba také rychlejší čerpání rodičovského příspěvku.

Ministerstvo práce a sociálních věcí spočítalo, že nová dávka by měla vyjít na 630 až 800 milionů korun ročně – podle toho, kolik otců novinku skutečně využije. Marksová přitom odkazuje na Evropskou unii, kde tuto dávku nabízí dvacet zemí a ve většině z nich funguje velmi podobně, jak to nyní ministerstvo navrhuje v Česku.

S novou dávkou zásadně nesouhlasí ministerstvo financí vedené Andrejem Babišem (ANO), hlavně kvůli vysokým nárokům na státní rozpočet.

Podpora rodin s dětmi je v Česku již dnes poměrně štědrá. Zkušenosti ale napovídají, že vliv na míru porodnosti zde v podstatě absentuje. Další podpora se tak jeví jako nákladově neefektivní,” uvedl úřad v připomínkovém řízení.

Marksovou ale podporuje nejmenší vládní strana KDU-ČSL, která už ve vládě prosadila například zvýšení daňových slev pro rodiče s více dětmi. “Otcovskou poporodní péči považujeme za dobrý nástroj. Jednalo by se v podstatě o dobrovolnou záležitost, o jednoznačně prorodinný krok, se kterým souhlasíme,” říká místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek.

Souhlasíte se zavedením tzv. otcovské dovolené a jak dlouho by podle vás měla trvat?

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-