Podniky jsou podle ekonomického analytika České bankovní asociace Miroslava Zámečníka extrémně obezřetné. Vzhledem k nižšímu objemu produkce nemají nyní potřebu čerpat úvěry v masivnějším rozsahu a snaží se hromadit hotovost na bankovních účtech, sdělil v úterý.

V programu COVID II bylo podle ČNB k 3. červenci schváleno 2083 žádostí za zhruba deset miliard korun, podnikatelé čerpali 8,8 miliardy korun. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB), která za úvěry ručí, k 8. červenci vyřídila 4061 žádostí z celkem 4900 řádně podaných. Z nich schválila 2807 za 13,4 miliardy korun.

U programu COVID Praha bylo k 3. červenci podle ČNB schváleno 192 žádostí za zhruba miliardu korun. Podnikatelé zatím získali úvěry v objemu 832 milionů korun. ČMZRB k 8. červenci vyřídila 313 žádostí z 408 řádně podaných. Schválila jich 270 za 1,4 miliardy korun. Rada hlavního města v pondělí schválila zvýšení příspěvku do programu o 46 milionů korun, ČMZRB tak bude moci zaručit větší objem požadovaných úvěrů, a to o 100 až 120 milionů korun.

V případě programu COVID III podle Zámečníka objem přijatých žádostí stoupl za týden o 987 milionů korun na 16,098 miliardy, schválených o 500 milionů na 1,714 miliardy korun a čerpaných o 435 milionů korun na 1,120 miliardy korun. “Pokud stát bude poskytovat pomoc firmám v rámci programu COVID III tempem prvního měsíce jeho fungování, program se dočerpá za zhruba 38 let,” doplnil Kovanda.

Úvěrové podmínky nejsou podle Zámečníka brzdou ekonomického oživení. “Podnikatelský sentiment nedokáže otočit ani vláda, neboť svými zvýšenými výdaji, ať již do spotřeby obyvatelstva nebo prostřednictvím investic, je schopna ekonomický pokles tlumit, nikoli však zastavit. Obrat zejména v ekonomicky nejdůležitějším zpracovatelském průmyslu tak může přinést v podstatě jen výraznější příliv exportních zakázek a oživení v Německu, do jehož produkčního řetězce jsou podniky v Česku integrovány,” vysvětlil.

Podle Kovandy k 3. červenci největší objem žádostí za zhruba 5,6 miliardy korun připadl na podniky ze zpracovatelského průmyslu. Nejvyšší počet žádostí podle něj vykázal ke stejnému datu segment maloobchodu a velkoobchodu.

V případě programu COVID plus pro velké exportní firmy, kde za půjčky ručí Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP), bylo k 3. červenci podle ČNB přijato 16 žádostí, o pět více než předchozí týden. Schváleny zůstaly stále dvě v objemu 123 milionů korun. Čerpání zatím nebylo zahájeno.

Zdroj: www.ihned.cz