Dvě z letos oceněných firem, Momentive Specialty Chemicals a Metrostav, cenu získaly popáté a jsou tak držiteli tohoto titulu již 15 let. Splnění požadavků programu „Bezpečný podnik“ je praktickým naplněním zásady dát při řízení právního subjektu stejnou prioritu jak ekonomickým hlediskům, tak i bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí.

V České republice se prokazuje platným osvědčením “Bezpečný podnik” 64 společností. Podle MPSV oceněné firmy pomáhají změnami v přístupu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zvyšovat kvalitu pracovního života a zároveň vyjadřují příslib usilovat o to i v budoucnu. Letos patří do seznamu firem, které ocenění získaly Lovochemie, Škoda Machine Tool, Kopos Kolín, Momentive Speciality Chemicals, Siemens, odštěpný závod Elektromotory Mohelnice, Bosch Diesel, BorsodChem MCHZ, Block, Metrostav a Avia Ashok Leyland Motors.

Program „Bezpečný podnik“ je jedním ze způsobů, jak implementovat systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do celkového managementu a docílit tak vyšší úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví. Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků, zlepšování pracovních podmínek a pracovního prostředí jsou základními prioritami Evropské unie. Nová strategie Evropské unie ukládá do roku 2012 snížit počet pracovních úrazů o 25 procent. Důležitým předpokladem pro snížení pracovní úrazovosti a nemocnosti na minimum je zavedení systémového přístupu k řízení bezpečnosti práce na všech úrovních.

-red-