Pro firmy je k dispozici rovněž Poradenské a informační centrum Celní správy ČR, na které se mohou obracet s dotazy a případnými nejasnostmi písemně (informace@cs.mfcr.cz) nebo i telefonicky (261 331 919).

FRANCIE
Podniky, které mají v rámci příprav na brexit zájem o další ucelené vysvětlení celních procedur po 29. březnu z pohledu země EU, která s Británií bezprostředně sousedí, se mohou seznámit rovněž s přehledným Celním průvodcem francouzského Generálního ředitelství pro cla a spotřební daně.

BRITŠTÍ OBČANÉ V EU
Tři týdny před očekávaným brexitem zveřejnila Evropská komise analýzu národních opatření v jednotlivých členských státech týkajících se pobytových práv britských občanů žijících ve členských státech EU. Jak vyplývá z informací zkompletovaných Evropskou komisí, v případě tvrdého brexitu budou ve všech členských státech britští občané žijící v EU-27 před 29. březnem považováni i po brexitu za legálně pobývající.

Zdroj: www.spcr.cz 

-lhe-