Sociální dialog

Regionální sektorové dohody

Analýzy

Poradna

Poradna
Analýzy

Category: Regionální sektorové dohody

Regionální sektorová dohoda pro Zlínský kraj

Cílem Regionální sektorové dohody po Zlínský kraj je dosažení optimální kvalifikační struktury lidských zdrojů pro gumárenskou a plastikářskou výrobu. Z rozhovorů se zaměstnavateli a ze zpracované rešerše vyplynulo několik zjištění. Zlínský kraj trpí nedostatkem kvalifikovaných pracovníků s technickými (a jazykovými)

číst dál

Regionální sektorová dohoda pro Středočeský kraj

Klíčovým tématem, na něž se zaměřuje Regionální sektorová dohoda pro Středočeský kraj, je nedostatečná praxe / nedostatek kvalifikovaných pracovníků v oblasti opravy a údržby motorových vozidel. Provedená rešerše totiž ukázala, že doprava a dopravní obslužnost je jednou ze základních podmínek

číst dál

Regionální sektorová dohoda pro Pardubický kraj

Nedostatek technicky vzdělané a dostatečně kvalifikované pracovní síly pro průmyslové obory v kraji, zvláště zpracovatelský průmysl, nedostatečně rozvinutý systém celoživotního vzdělávání pro technické profese/kvalifikace a malá podnikavost lidí žijících v Pardubickém kraji specificky v technických oborech – to vše jsou

číst dál

Regionální sektorová dohoda pro Kraj Vysočina

Regionální sektorová dohoda v Kraji Vysočina se soustředí na nedostatek technicky kvalifikovaných techniků v plastikářství. V tomto průmyslovém odvětví totiž zaměstnavatelé postrádají především středoškolské a učňovské absolventy technických oborů s dostatečnou praxí či znalostí firemního prostředí, ideálně s jistými pracovními

číst dál

Regionální sektorová dohoda pro Plzeňský kraj

Plastikářský průmysl vykazuje dlouhodobý růst, a přesto si zaměstnavatelé v Plzeňském kraji stěžují na nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Problém rozvoje lidských zdrojů v této oblasti je vnímám akutněji než v jiných odvětvích. Mnohé firmy jsou v situaci, kdy mohou nakupovat nové

číst dál

Regionální sektorová dohoda pro Královéhradecký kraj

Tradičně silný textilní, oděvní a kožedělný průmysl, který vykazoval v roce 2001 nadprůměrnou zaměstnanost, prošel složitým obdobím poklesu výrobních kapacit a tím i zaměstnanosti. Vzdělání se specializací na textilní výrobu zaznamenalo výrazný útlum zájmu ze strany studentů a to dnes

číst dál

Regionální sektorová dohoda pro Liberecký kraj

Nedostatek kvalifikované pracovní síly, nízká prestiž oboru v očích veřejnosti a nezvládnutí obchodních a marketingových kompetencí – to vše dnes charakterizuje obor sklářství v Libereckém kraji. Zaměstnavatelé v tomto odvětví se potýkají s chybějícími, dostatečně vzdělanými pracovníky a nezájmem mladých

číst dál

Regionální sektorová dohoda pro Ústecký kraj

V Ústeckém kraji byla zpracována podrobná rešerše existujících dokumentů a názorů zaměstnavatelů, která ukázala, že zde chybí techničtí zaměstnanci především v chemickém průmyslu. Tento stav je důsledkem nedostatečně rozvinutého systému celoživotního vzdělávání pro technické profese/kvalifikace, nadprůměrné míry nezaměstnanosti, nesouladu nabídky

číst dál

Regionální sektorová dohoda pro Karlovarský kraj

Takzvaná černá řemesla patří v Karlovarském kraji k tradičním oborům, a přestože představují významný segment trhu práce, trpí nedostatkem uchazečů o práci i o jejich studium. Černá řemesla přitom nabízejí výborné zázemí v podobě aktivit místních společností, přesto mladí lidé

číst dál

Regionální sektorová dohoda pro Moravskoslezský kraj

Regionální sektorová dohoda pro Moravskoslezský kraj se zaměřuje na nedostatečně rozvinutý systém celoživotního vzdělávání pro technické profese/kvalifikace. K dílčím cílům, které dohoda obsahuje, patří využívání systému dalšího vzdělávání založeného na Národní soustavě kvalifikací a na oborech vzdělávání k doplnění potřebného

číst dál

Regionální sektorová dohoda pro Jihomoravský kraj

Za posledních 15 let se nevyučil ani jeden absolvent ve slévárenských oborech, např. pro vykonávání zaměstnání v pozicích formíř – jádrař, hutní technik technolog, hutník tavič neželezných kovů, slévárenský technik a mnoha dalších. V Jihomoravském kraji nejsou v tomto oboru

číst dál

Regionální sektorová dohoda pro Jihočeský kraj

Vzhledem k dlouhodobě klesajícímu počtu absolventů v oborech Elektrotechniky a energetiky, stagnujícímu počtu žáků základních škol přijatých do oborů Elektrotechniky a energetiky a také díky nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců v těchto oborech, vyslovili zástupci OŠMT Jihočeského kraje a Krajské pobočky Úřadu

číst dál

Kategorie

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?