Sociální dialog

Odvětví

Analýzy

Poradna

Poradna
Analýzy

Category: Odvětví

Sektorová dohoda pro odvětví veřejné správy a služeb

Optimalizovat lidské zdroje v sociálních službách pomocí standardizace kvalifikačních požadavků na výkon dané profese, využívat profesní kvalifikace z Národní soustavy kvalifikací zastřešené zákonem č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání – to je úkol odvětví veřejných služeb

číst dál

Sektorová dohoda pro odvětví chemie

Odvětví chemie si klade za cíl dosáhnout konsenzu mezi klíčovými aktéry nad obsahem aktivačního programu k zajištění dorostu pro chemický průmysl a příbuzné obory. Proto v sektorové dohodě vyhodnotí dosavadní postupy a výsledky s využitím SWOT analýzy a zasadí se

číst dál

Sektorová dohoda pro odvětví zemědělství

Zemědělství je v České republice významnou součástí národního hospodářství. Deklarace odvětví zemědělství se věnuje zřízení center odborného vzdělávání v zemědělství. K tomu chce vytvořit prostor pro dohodu a participaci všech zúčastněných, zajistit požadavky na kvalitu vyučování, účast na zkouškách, monitorování

číst dál

Sektorová dohoda pro odvětví energetiky

Odvětví energetiky bude implementovat nové technologie do vzdělávacího procesu (legislativa, programy, pedagogové, učební texty, systém kvalifikací). Cílem této aktivity je vyrovnání se vyspělým státům v oblasti využívání nových technologií v energetických odvětvích a zároveň nepřerušení kontinuity kvality odborníků v energetice

číst dál

Projekt “Sektorové dohody – řešení RLZ”

Projekt „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ (Sektorové dohody – řešení RLZ), financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, byl realizován v letech 2014 – 2015.

Na realizaci projektu se

číst dál

Sektorová dohoda pro odvětví stavebnictví

Odvětví stavebnictví, jež se momentálně potýká s celkovým propadem, řeší téma implementace nových výrobků a technologií do celoživotního vzdělávání řídících, výkonných a kontrolních pracovníků ve stavebnictví – výstavba nízkoenergeticky náročných budov. Ke klíčovým opatřením řadí vytvoření vzorového programu kurzů pro

číst dál

Kategorie

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?