Server Finanční noviny uvedl, že Business Index ČS sleduje sedm nejdůležitějších oblastí pro podnikatele, a to očekávaný růst HDP, ceny energie, daně, náklady práce, hustotu dálniční sítě, úroky u úvěrů a náklady na založení firmy. Vychází z oficiálních zdrojů, tedy z dat Eurostatu, Evropské komise, Mezinárodního měnového fondu a Světové banky.

Pobaltské státy a země střední a východní Evropy s výjimkou Maďarska jsou podle analytika ČS Jana Jedličky atraktivnější pro investory hlavně díky lepším růstovým vyhlídkám, levnější energii a práci a nižším daním. Bývá v nich ale nižší hustota dálnic a vyšší úroky z úvěrů. V kategorii očekávaného růstu HDP v příštích pěti letech je na tom nejlépe Polsko, nejhůře Itálie. Česku patří 8. místo. Dálniční síť je nejhustší v zemích Beneluxu, ČR je na 16. místě, nejhorší je Malta. Ceny elektřiny jsou nejlevnější v Bulharsku, nejdražší na Kypru a na Maltě, Česko je až na 20. místě. Co se týče úrokových sazeb, je Česko na průměrném 12. místě. Náklady práce jsou nejnižší v Bulharsku a Rumunsku, Česko je na 9. příčce. Nejdražší pracovní síla je v Dánsku a ve Švédsku. Založení firmy stojí nejméně v Dánsku a ve Slovinsku, nejvíce v Řecku a Itálii. Česko je na 19.místě. Zdanění je nejnižší v Bulharsku a na Kypru, nejvyšší na Maltě a ve Francii. Česku náleží osmá příčka.

V meziročním srovnání zaznamenalo letos největší vzestup Španělsko, Velká Británie a na třetím místě díky lepším růstovým vyhlídkám a poklesu úroků z úvěrů Česko. Největší propad postihl Kypr, Maďarsko a Itálii.

-pda-

Proč se podle vás nedaří v tuzemsku vytvořit vlídnější podnikatelské prostředí?

Diskutujte pod tímto článkem nebo na Facebooku.