V minulý ročník se těšil velkému zájmu ze strany základních škol a veřejnosti – celkem jej navštívilo více než 6 000 návštěvníků. Zájem byl velký i ze strany vystavovatelů, tedy regionálních zaměstnavatelů a středních odborných škol, kterých se napříč krajem zúčastnilo v součtu více než 200, a organizátoři měli leckde plné ruce práce vyhovět všem požadavkům s ohledem na omezené prostorové kapacity.

Také letošní ročník by měl nabídnout bohatý doprovodný program, který je pro všechny okresní burzy charakteristický soutěžemi o zajímavé ceny, dále možností zhlédnout, osahat si či vyzkoušet mnohé exponáty, a také vyzkoušet si připravené praktické činnosti přibližující některé profese. Novinkou, která se osvědčila v loňském ročníku v Olomouci, Šumperku a Přerově, bylo uspořádání Živé knihovny povolání, jež má za cíl zprostředkovat vybraná povolání. Organizátoři počítají, že i letos bude mít živé knihovny pevné místo v doprovodném programu Burz

Novinkou, kterou jistě ocení vystavovatelé a návštěvníci, jsou aktuálně připravované webové stránky akce. Organizátoři si od nich slibují zjednodušení komunikace a přihlašovací administrativy, zpřehlednění informací a dostupnost aktuálních informací. Novinkou letošního ročníku bude také nové logo akce, které by spolu s webem mělo pomoci vytvářet a posilovat identitu akce mezi veřejností.

Přehled letošních termínů:

  • Jeseník: 22.9.
  • Šumperk: 24.9.
  • Přerov: 1.10.
  • Prostějov: 15.10. (předběžný termín)
  • Olomouc: 20.10.

Organizátoři Burz práce a vzdělání jsou Úřad práce ČR, krajská a okresní hospodářské komory a Svaz průmyslu a dopravy ČR.