Burzy práce se zúčastnili jak uchazeči o zaměstnání z evidence Úřadu práce, tak i zájemci z řad veřejnosti, kteří již na trhu práce jsou a uvažují o změně zaměstnání či rekvalifikaci. Mezi návštěvníky byli také žáci a studenti, kteří teprve na trh práce budou vstupovat a kteří zde názorně mohli vidět spojitost výběru perspektivního oboru studia na kvalitní střední škole s následnou možností zajímavého pracovního uplatnění v regionu.

Návštěvníci Burzy práce se mohli blíže seznámit s více než 50 regionálními zaměstnavateli zastupující důležitá odvětví zpracovatelského průmyslu, mj. strojírenský, kovodělný, elektrotechnický, dopravní a logistický, textilní. Představily se i obory ze sektoru služeb.

Jedním ze stěžejních principů burz práce je provázanost s trhem práce. Snahou organizátorů bylo představit žádané profese na trhu práce těmi přímo zaměstnavateli. Návštěvníci si díky tomu mohli udělat představu, o které profese je největší zájem a jací zaměstnavatelé působí v regionu, jakou personální politiku uplatňují, jak probíhá proces náboru a zapracovávání nových kolegů. Návštěvníci se také mohli informovat i o možnostech osobní návštěvy ve firmě formou exkurze, případně během dnů otevřených dveří, čímž mohou získat dokonalou představu o pracovním prostředí.

Zdroj: www.spcr.cz

Sdělte nám svůj názor pod tímto článekm nebo na Facebooku.

-lhe-