Akce v Jeseníku odstartovala sérii Burz práce a vzdělání v Olomouckém kraji. „Akce tohoto typu, jež Hospodářská komora ČR pořádá napříč celou republikou, jsou velmi důležité pro žáky, studenty a občany, kteří zde mohou nalézt příležitost k pracovnímu uplatnění. A jsou přínosné i pro zaměstnavatele. Díky nim mohou získat řadu nových a tolik potřebných zaměstnanců,“ řekl předseda představenstva OHK Jeseník Bořivoj Minář.

Návštěvníkům se pod jednou střechou představili vystavovatelé z řad významných zaměstnavatelů z oblasti strojírenství, elektrotechniky, stavebnictví, zemědělství, dopravy, zdravotnictví, lázeňství a bezpečnosti – a to nejen z Jesenicka, ale i dalších okresů Olomouckého kraje. S nimi se prezentovaly střední školy, které nabízejí vzdělání v příslušných oborech.

Podstatou bylo probudit a zvýšit zájem účastníků o profese, které jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkové. „Cílem Burzy práce bylo umožnit návštěvníkům formou osobního kontaktu získat aktuální informace, které jim pomohou v orientaci a v konečném rozhodování jaké vzdělání či profesi zvolit s ohledem na osobní předpoklady a budoucí profesní uplatnění,“ doplnila ředitelka Okresní hospodářské komory Jeseník Pavlína Pálková.

Všichni, kteří hledají práci, dostali jedinečnou šanci kontaktovat na jednom místě a během jediného dne více zaměstnavatelů, případně si domluvit další jednání s těmi, se kterými najdou společnou řeč. 

Burza práce a vzdělání byla určena těm, kteří se teprve rozhodují o tom, jakou školu a obor pro vstup na trh práce mají zvolit, ale i těm, kteří už na trhu práce působí a hledají lepší uplatnění, případně chtějí změnit zaměstnavatele.

Zájemci se od přítomných zaměstnavatelů dozvěděli, jaké profese hledají, co je náplní práce jejich zaměstnanců a co od nich požadují. Příchozí se jich mohli ptát také na možnosti dalšího rozvoje. Zajímavé pro ně mohly být též informace o benefitech, zapracování nových zaměstnanců (např. v případě absolventů), ale i o firemní kultuře.

Bonusem pro návštěvníky byla účast přítomných zástupců škol, jejichž informace navazovaly na sdělení zaměstnavatelů. Lidé se dozvěděli, za jakých podmínek je možné danou školu studovat a jaké výhody a zázemí jednotlivá zařízení nabízejí. Součástí byly i informace o následném uplatnění absolventů. Cílem organizátorů bylo předání využitelných informací a podkladů v době, kdy se budoucí středoškoláci rozhodují o své nadcházející pracovní kariéře.

„Pro návštěvníky z řad žáků a studentů byly připraveny také různé soutěže na stáncích vystavovatelů,“ uzavírá zástupkyně ředitele pro odborný výcvik SOŠ a SOU strojírenského a stavebního Jeseník Eva Kopecká. SOŠ a SOU strojírenské a stavební je významným partnerem a taktéž se podílela na organizaci Burzy práce a vzdělání.

Veškeré informace o burze (včetně seznamu vystavovatelů) jsou k dispozici na internetových stránkách http://www.burzapav.cz, www.ohk.cz.