Téměř 400 žákům devátých tříd základních škol Šluknovského výběžku se tak na jednom místě představily střední odborné školy s nabízenými obory včetně gymnázia a místní firmy. Akce navázala na předchozí ročníky Živých knihoven povolání a Veletrhů vzdělávání.

„Hlavním smyslem akce je přiblížit žákům v návaznosti na místní střední školy možnosti následného zaměstnání u firem z jejich okolí. Vzhledem k vysokému počtu odchodů mladých lidí ze Šluknovského výběžku mimo Ústecký kraj se touto cestou snažíme podpořit jejich budoucí uplatnění na regionálním trhu práce,“ vysvětluje Radka Šplíchalová, regionální manažerka Svazu průmyslu a dopravy pro Ústecký a Karlovarský kraj.

„Důležité je ale žáky zaujmout. Proto jsme v rámci akce kladli důraz na interaktivní prezentace oborů i profesí,“ doplňuje regionální manažerka Šplíchalová.

Konkrétně například na simulátoru sváření u firmy BENTELER Automotive Rumburk si v pozici svářeče kovů ověřili, že čistý svár chce klidnou ruku a soustředění. Firma TOS Varnsdorf představila profesi obráběče kovů pomocí modelu obráběcího stroje. Na stanovišti Lužické nemocnice a polikliniky a Střední zdravotnické školy Rumburk se seznámili se zdravotnickými nástroji a vyzkoušeli si resuscitaci. Firma TOPOS naopak nechala žáky pracovat v počítačových programech, které ke své práci používá konstruktér.

„Firma EWM podpořila akci již druhým rokem. Náš kolega David, který působí ve společnosti v oboru “Elektro” již několik let, přiblížil žákům, co vše jeho profese obnáší. Věříme, že to nadcházející studenty zaujalo a možná se v budoucnu s některými z nich potkáme,“ komentovala Gabriela Kyjovská, jednatelka společnosti EWM HIGHTEC WELDING s.r.o.

SPŠ TOS VARNSDORF s.r.o. patří také mezi pravidelné vystavovatele. Její ředitel František Hricz upřesnil, proč tomu tak je: „for Education&Jobs zvyšuje povědomí žáků o nejrůznějších oborech lidské činnosti, možnostech jejich dalšího studia a následného uplatnění na trhu práce. Jde o to, aby žáci studovali obor, který je bude zajímat, ke kterému mají blízko svými zájmy a studijními předpoklady s ohledem na uplatnění v jejich životě. K tomuto velkou měrou přispívá právě i tato akce“.

„Akci s tímto zaměřením hodnotíme jako doposud nejlepší akci za poslední tři roky. Rozhodně je dobré, když ještě před výběrem střední školy mají děti přehled, co jednotlivé obory a profese obnáší. Obohacení o samotné ukázky je přínosem, není to pouze teorie a hezký plakát. Je spousta žáků, kteří ještě váhají a domníváme se, že právě tato akce je mohla navést správným směrem“, zhodnotili průběh a přínosy for Education&Jobs učitelé Základní školy Velký Šenov Antonín Borovka a Jaroslav Doležal.

V závěru si každá třída odnesla vouchery na exkurzi do partnerských firem for Education&Jobs. Žáci se díky nim dostanou přímo do areálu podniků a na vlastní oči poznají chod firmy, proces výroby a seznámí se skutečnými stroji s jakými představené profese pracují.

Vouchery na exkurzi věnovaly: Benteler Automotive Rumburk s.r.o., EWM HIGHTEC WELDING s.r.o., Frottana – Bohemia, s.r.o., Mikov s.r.o., TOPOS a.s., TOS Varnsdorf a.s. a Uniles, a.s.

Za grafické zpracování Katalogu nabídky povolání pro žáky 9. tříd Šluknovského výběžku patří poděkování Střední odborné škole mediální grafiky a polygrafie Rumburk.