Centrum umožní praktickou přípravu žáků v oboru kybernetická bezpečnost a zajistí tak absolventy, kteří jsou velice žádaní na trhu práce. Současně zvýší kvalitu vzdělávání v dalších technických oborech školy. Díky vzdálenému přístupu a sdílení informací prostřednictvím videokonferenčních hovorů navíc projekt můžou využívat i další střední školy. Pokud se zajímáte o dění v Jihomoravském kraji a na Vysočině ozvěte se na kbudinkova@spcr.cz.

Zdroj: Spektrum 4.Q 2020