V Ostravě začala v květnu série konferencí o nové úpravě daňových odpočtů na firemní výzkum a vývoj. Svaz průmyslu novelu zákona o dani z příjmů dlouho prosazoval a spolupřipravoval. „Finanční správa bude podporovat vědu a výzkum a systém odpočtů. Nic nebrání tomu, aby podnikatelé tuto podporu začali využívat. Finanční správa je nebude brzdit,“ slíbila v Ostravě firmám Tatjana Richterová, generální ředitelka Generálního finančního ředitelství, na ostravské konferenci.

Také druhá brněnská konference o změnách v daňových odpočtech se soustředí na jejich jednotný výklad pro firmy a pracovníky finanční správy a na jejich souvislost s Národní inovační strategií. Konat se bude 7. června v Univerzitním kampusu Masarykovy univerzity v Brně. Žádosti o registraci a dotazy do diskuze zasílejte na e-mail: rvv@vlada.cz.

Daňové odpočty velmi úzce souvisí s Národní inovační strategií a s vládním závazkem zvýšit české výdaje na výzkum a vývoj do roku 2025 na 2,5 procenta HDP. „Systém daňových odpočtů je v zásadě nejspravedlivější systém podpory. Nedáváme podporu do ztrátových firem. Motivujeme podnikatele tvořit zisk a pak mu umožňujeme daňově si ulevit z tohoto zisku,“ uvedl na ostravské konferenci nový ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Novela uplatňování daňových odpočtů zjednoduší. „Snížení nejistot je klíčové pro malé a střední firmy, které se bály často odpočet využívat. Podpora ve formě daňových odpočtů může přimět také mezinárodní firmy, aby zřizovaly svá vývojová a inovační centra v Česku. Novela je prvním krokem k pozitivní změně v daňových odpočtech na výzkum a vývoj,“ tvrdí Bohuslav Čížek, ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu.

Autor: Jan Stuchlík

Zdroj: spcr.cz