Velkou aktivitou regionálního zastoupení SP ČR, Středočeský kraj přislíbil pokračování financování RSD v zatím nespecifikované výši. Díky tomu se mohou na vybraných školách otevřít obory, na kterých studenti budou moci získat profesní průkazy typu E a C. Druhou část financování by měli poskytnout zainteresované firmy, které projevily zájem o získání takto kvalifikovaných řidičů.

V důsledků těchto komplikací uspořádal SP ČR dne 15. 6. 2017 separátní kulatý s cílem získat nové aktéry Regionální sektorové dohody pro Středočeský kraj v oblasti autodopravy a opravy velkých vozů. Přistoupivší firmy se budou finančně podílet na financování školního vzdělávacího programu a zajištění průkazu profesní způsobilosti řidiče.