Jaké daně lidé na brigádách zaplatí, záleží na tom, na jakou smlouvu pracují a jak vysokou hrubou mzdu či odměnu mají.

Studenti nejsou nijak limitováni, mohou mít libovolný příjem, ať už pracují na dohodu nebo standardní pracovní smlouvu.

Brigády ale nejsou výhradně záležitostí mladých lidí. O letní přivýdělek se stále více zajímají také senioři (kvůli rekordně nízké nezaměstnanosti roste i zájem firem) a do loňska byly oblíbené také mezi nezaměstnanými evidovanými na úřadech práce.

Nezaměstnaní (už) mají smůlu

Lidé bez práce včetně žen na mateřské dovolené jsou ovšem od roku 2017 znevýhodněni. Těm, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR, totiž loni skončila možnost měsíčného přivýdělku na dohodu o provedení práce (ve výši poloviny minimální mzdy).

Tuto výhodu jim sebrala vláda a zákonodárci. Cílem změny bylo podle Sobotkovy vlády motivovat nezaměstnané, aby si hledali trvalou práci, a zabránit zneužívání systému. Šlo přitom o velmi oblíbený bonus. Loni na jaře si v Česku takto přivydělávalo přibližně 42 tisíc z celkových 327 tisíc uchazečů o zaměstnání.

Co je nejvýhodnější?

Brigády většinou fungují na bázi dohod mimo pracovní poměr.

„Konkrétně se jedná o dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti, které jsou koncipovány právě pro krátkodobá zaměstnání. Obě je nutné rozlišovat, protože pracují s odlišnými podmínkami. Po jejich správném splnění mohou pracovníci čerpat řadu výhod,“ uvádí ředitel projektu pracovních příležitostí Robeeto Stanislav Koukal.

Při krátkodobé brigádě s měsíční mzdou do 10 tisíc korun je pro studenty nejvýhodnější dohoda o provedení práce (DPP). „Smlouva je omezena 300 hodinami za kalendářní rok u jednoho zaměstnavatele. Pokud je ale měsíční odměna do 10 tisíc korun, je tato dohoda výhodná pro obě strany,“ říká daňová poradkyně společnosti TaxVision Blanka Štarmanová. Uzavře-li student se zaměstnavatelem DPP, nemusí totiž odvádět státu zdravotní ani sociální pojištění.

Méně výhodná je dohoda o pracovní činnosti (DPČ), která na rozdíl od DPP není výrazněji omezena počtem hodin. U těchto smluv ovšem pojištění pracující studenti platit v drtivé většině musí.

Výjimka nastává jen v případě, že je jejich výdělek nižší než 2,5 tisíce korun. Pak z odměny sociální a zdravotní pojištění neodvádějí, a státu je neplatí ani zaměstnavatel. Podmínkou DPČ je práce na dobu nejdéle 52 týdnů s maximálním rozsahem 20 hodin týdně.

V případě obou dohod lze uplatnit tradiční daňovou slevu na poplatníka a případnou slevu na studenta.

Zaměstnaní studenti mají nárok na slevu na studenta, podepíší-li u zaměstnavatele prohlášení k dani (viz níže). Při uplatnění slevy na studenta se neplatí daň z příjmu při hrubé mzdě do 11 940 Kč. Daň z příjmu se počítá ze superhrubé mzdy, což je hrubá mzda zaměstnance zvýšená o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance (v souhrnu 34 %).

Daňové přiznání. Ano či ne?

Daňové přiznání mají povinnost odevzdat na berní úřad jen ti studenti, kteří pracují pro více zaměstnavatelů současně.

Před nástupem do práce může brigádník podepsat prohlášení k dani poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – tedy takzvaný růžový papír. V takovém případě daňové přiznání podává a daň platí v každém případě. V daném měsíci ovšem nesmí totéž prohlášení podepsat u jiného zaměstnavatele.

„Brigádník pak dostane od zaměstanavatele potvrzení o příjmech ze závislé činnosti, nebo si jej vyžádá,“ říká Blanka Štarmanová. To pak předloží finančnímu úřadu kvůli výpočtu daně.

Jestliže růžový papír nepodepíše, dostane na ruku méně peněz, protože za něj odvede daň z příjmu (15 %) zaměstnavatel. Student také může po skončení kalendářního roku požádat firmu, pro níž pracoval, o roční zúčtování, ale opět jen v případě, že nepracuje pro více firem najednou.

Část nebo celou zaplacenou zálohovou daň (podle slev, na které má nárok) mu poté firma vrátí. Nevrací jen takzvanou srážkovou daň, jež se uplatňuje na příjmy do 10 tisíc korun, případně (od ledna 2018) do 2500 korun, pokud má student ještě další příjmy.

Co se změnilo?

Novela zákona platná od ledna 2018 přinesla částečnou změnu. Srážková daň se do letoška uplatňovala pouze u příjmů do 10 tisíc korun (v souhrnné výši). Nyní jsou limity dva: maximální měsíční odměna z dohod o provedení práce u jednoho zaměstnance a jednoho zaměstnavatele 10 000 Kč a 2500 Kč pro ostatní příjmy v měsíčním úhrnu (opět u jednoho zaměstnance a jednoho zaměstnavatele). Jedná se o dva samostatné základy daně. 

I srážkovou daň ale může dostat brigádník zpět, i když ne od zaměstnavatele – a to právě v případě, že přiznání podá. Vyměřenou daň mu doplatí stát, a ještě studentům ve většině případů vznikne přeplatek vzhledem k daňovým slevám, které mohou uplatnit (viz níže).

Sezónní práce v zahraničí

Pracovní podmínky zahraničních brigád se odvíjí od konkrétní země a práce, kterou tam budete vykonávat. Ve většině zemí EU můžete krátkodobě pracovat bez pracovního povolení i povolení k pobytu, což jinde ve světě, například v USA či Austrálii, nepůjde.

„Odlišnosti panují i v oblastech pojištění a daní. Obecně platí, že při odjezdu za prací do zemí EU se musíte odhlásit ze systému českého zdravotního pojištění a po návratu se opět přihlásit,“ upozorňuje Dana Trezziová z poradenské společnosti BDO. „V případě, že jedete mimo EU, avšak jen na dobu maximálně půl roku, zůstáváte českým pojištěncem,“ doplňuje.

Rozdíly vznikají i ohledně sociálního pojištění. Výhodu mají studenti, kteří sociální pojištění neplatí a nemusí tedy ani svůj pracovní odjezd do zahraničí složitě řešit. V rámci EU platí evropská koordinační pravidla pro účely sociálního zabezpečení, která určují, do kterého systému sociálního zabezpečení se z příjmu bude platit pojistné. Obvykle se platí do systému toho státu, kde je práce vykonávána.

Co se týče daně z příjmu, máte povinnost přiznat veškeré své příjmy, to znamená i ty zahraniční. Česká republika má však s řadou zemí smlouvu, která zamezuje dvojímu zdanění jednoho výdělku. Doporučujeme tedy ještě před samotným odjezdem podívat se do seznamu těchto zemí, který lze najít na webu Ministerstva financí ČR.

Zdroj: převzato z www.businessinfo.cz