Vyplývá to z oficiální zprávy ústavu. Podle zjištění deníku Právo je jednou z příčin tohoto stavu nedostatečná pozornost věnovaná bezpečnosti práce.

Deník Právo zjistil, že mezi nejčastější úrazy, které se objevují v důsledku podceňování bezpečnosti práce, patří poranění zaměstnanců ostrými hranami. K častým nehodám také patří pády osob a předmětů z výšky nebo do hloubky. Frekventované jsou rovněž úrazy, které si lidé přivodili při práci s náčiním nebo různým elektrickým ručním nářadím.

I přesto, že odborníci na bezpečnost práce neustále zaměstnavatelům doporučují dbát na to, aby pracovníci nosili řádné ochranné pracovní pomůcky, například rukavice s vysokou odolností proti proříznutí, stává se velkým problémem to, že samotní zaměstnanci si stále více neuvědomují, že používání ochranných prostředků je v jejich vlastním zájmu. Nejrizikovější pracoviště se podle zjištění deníku Právo dlouhodobě nacházejí v odvětví stavebnictví, hlavně kvůli časté práci ve výškách nebo manipulaci s těžkými předměty. Ukazuje se, že příslušné úřady podceňují frekvenci a hloubku kontrol bezpečnosti práce a pak dochází k tomu, že zaměstnanci stavebních firem závažně podceňují opravy, údržby objektů a pracoviště, kde se pracuje ve velice rychlém sledu, například v rozmezí dvou až tří dnů. Lidé pak pracují bez potřebných osobních ochranných pracovních prostředků a pomůcek, podceňují riziko a nepřistupují k pracovním úkonům s dostatečným respektem. Na stavbě se mnohdy chovají stejně, jako by prováděli domácí práce, a svůj přístup bagatelizují slovy „zatím se nám nic nestalo“.

Počet pracovních úrazů lze podle odborníků snížit systematickým tlakem a důrazem na vysvětlování zásad bezpečnosti práce. „Z našeho průzkumu vyplývá, že 61 % bezpečnostních expertů považuje za důležité zkvalitnit úroveň školení a tréninkových programů. O potřebě zlepšit monitoring chování zaměstnanců je pak přesvědčena polovina (48 %) specialistů na bezpečnost práce. Ti by současně uvítali, aby se užívání ochranných prostředků promítlo i do osobního ohodnocení pracovníků,“ citoval online deník Novinky.cz ke zjištění deníku Právo Jiřího Tuháčka ze společnosti Kimberly-Clark Professional, která je výrobcem ochranných pomůcek.

-pda-

Nepodceňujete při práci bezpečnost a ochranu zdraví?

Řekněte své zkušenosti pod tímto článkem nebo na Facebooku.