Velké části úrazů by mohlo zabránit důsledné používání vhodných ochranných prostředků – od přileb, přes brýle, chrániče sluchu až po rukavice. Jenže v Česku není používání těchto pomůcek zrovna populární. Zjistil to online deník Aktuálně.cz.

Podle zjištění redakce to, že se povinné ochranné prostředky při práci nepoužívají, i když by měli, přiznala více než pětina zaměstnanců oslovených v průzkumu společnosti 3M, který Aktuálně.cz cituje. Částečně je to prý kvůli přístupu zaměstnavatelů – kontroloři Státního úřadu inspekce práce zjistili v loňském roce 251 případů, kdy firma ochranné prostředky zaměstnancům vůbec neposkytla. Nejčastěji se jednalo o malé a střední firmy.

Další zaměstnavatelé sice ochranné prostředky nakoupí, ale ať už z nevědomosti či touhy po úspoře zvolí špatný druh pomůcek. Příkladem, který online deník cituje, je například ochrana dýchacích cest. Má se totiž použit filtr k zachytávání prachových částic, který ale není určen pro ochranu před chemickými výpary. Ve snaze učinit povinnosti zadost se firmy nezabývají ani tím, jak jsou zvolené pomůcky funkční a komfortní pro zaměstnance, který je musí používat po celou pracovní dobu. Plných 74 procent těch, kdo přiznali, že ochranné prostředky nepoužívají, si stěžovalo na nepohodlí.

Chyba je i na straně samotných zaměstnanců, kteří bezpečnost práce nepovažují za hodnou pozornosti. Sedmnáct procent těch, kdo ochranné prostředky nepoužívají, ač by měli, je odmítá jako zbytečné. V tom, jakou důležitost přikládají bezpečnostním a zdravotním podmínkám na pracovišti jsou Češi osm procent pod průměrem Evropské unie.

Aktuálně.cz uvádí, že průzkum Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví uvedl, že bezpečnostní podmínky na pracovišti při hledání práce jsou důležité pouze pro 28 procent Čechů. Naopak na prvních příčkách se umístili Švédové, Malťané a Italové, kde si bezpečnosti všímá polovina dotázaných.

-pda-