Počet zranění v práci je u nich ve srovnání s ostatními věkovými kategoriemi víc než dvojnásobný, ročně utrpí šest tisíc úrazů. Nejvíce zranění je ve zpracovatelském průmyslu, kde však je zaměstnáno také nejvíce lidí, přesně 40 procent všech práceschopných. Zjistil to deník Mladá fronta Dnes (MfD), který čerpal z policejních svodek a statistik.

Z nich vyplývá, že pracovní úrazy se stávají zejména mužům, jejich podíl na celkovém počtu je 80procentní. Nejčastěji dochází ke zranění při manipulaci s materiálem a břemeny, dost úrazů bývá také při pádu v pracovních či dopravních prostorách. Třetí nejčastější příčinou úrazů mladých je práce s ručními nástroji a nářadím. Ze zjištění MfD vyplývá, že hlavní důvod, proč právě mladí lidé často končí s pracovním úrazem v nemocnici, je jejich nezkušenost a také to, že podceňují rizika. Inspektoři bezpečnosti práce však podle listu upozorňují ještě na další věc, totiž že nebezpečí se stává zdrojem zábavy – stále oblíbenější jsou například adrenalinové sporty a sociální exhibicionismus. Kvůli tomu pak mladí i hůře odhadnou pracovní rizika. Podle inspektorů práce je pro pracovníky mnoha firem dneska problém to, že na prvním místě mají ekonomické přežití, teprve potom řeší bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

-pda-