Napsal to server Novinky.cz.

Aktivní stárnutí je důležité nejen pro seniory v produktivním věku, ale pro celou společnost. Cílem Evropského roku proto bylo pomáhat vytvořit společnost vstřícnou všem věkovým skupinám a také podporovat činnosti, které bojují proti diskriminaci na základě věku, usilují o překonávání stereotypů souvisejících s věkem a odstraňují bariéry, zejména pokud jde o zaměstnatelnost starších osob,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová.

V ČR je podle statistik bez práce přibližně čtvrtina lidí starších 50 let. Z analýzy Českého statistického úřadu vyplývá, že zhruba třetina lidí pociťuje okolo 50. roku života dramatické zhoršení zdravotního stavu. Společně s nedostatečnou kvalifikací a někdy i nechutí učit se nové věci se jedná o nejčastější příčiny, proč se řada obyvatel nad 50 let ocitne bez zaměstnání. V souvislosti s prodlužujícím se věkem odchodu do důchodu se jedná o velmi tíživou životní situaci.

Jednu z forem pomoci nabízí Evropský sociální fond (ESF), v jehož rámci se realizují podpůrné programy zaměřené na úspěšný návrat padesátiletých do práce. Celkem existuje více než 550 takovýchto projektů. V rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity u nás loni vzniklo 47 projektů zacílených na věkovou skupinu 50 +, hrazených z 85 % EU a z 15 % ze státního rozpočtu ČR.

Projekty z Evropského sociálního fondu se zaměřují především na vzdělávání a rekvalifikaci osob. Pomáhají také umisťovat osoby starší 50 let na pracovní místa, která pro ně byla v rámci projektů vytvořena, nebo jim zprostředkovávají již existující volné pracovní místo.

Význam služebně starších pracovníků si v posledních letech uvědomují i zaměstnavatelé. Lidé, kteří ve firmě strávili podstatnou část pracovní kariéry, jsou často nositeli firemního know-how, což motivuje předvídavé zaměstnavatele k hledání nových způsobů, jak zkušenosti lidí v předdůchodovém věku využít.

Mezi takové zaměstnavatele patří například společnost Škoda Auto, která za Program seniority získala titul Top odpovědná firma 2012. V rámci uvedeného programu přebírá zaměstnance, kteří ze zdravotních či sociálních důvodů již nemohou zvládat rychlé pracovní tempo nebo těžkou fyzickou práci, tzv. personální pool, a nabídne jim méně náročnou práci.

„Ať už takové projekty financují samy firmy, či se na jejich vzniku podílí Evropský sociální fond, v dlouhodobém horizontu pomáhají lidem po padesátce zařadit se zpět do pracovního procesu a zvyšují jejich šance uplatnit se na trhu práce,“ zdůrazňuje tisková mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Štěpánka Filipová.

V čem podle vás spočívají výhody zaměstnávání lidí starších 50 let?

Řekněte nám o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.