České odboráře chtěla Bernadette Ségol podle svých slov informovat o postoji evropských odborů před zasedáním Evropské rady 27. až 28. června, která se zaměří na sociální rozměr Hospodářské a měnové unie, respektive celé EU, což je klíčové téma EOK.

EOK je mimo jiné sociálním partnerem Evropské unie (zastupuje zájmy kolem 60 milionů členů odborů zemí EU) a Evropského sdružení volného obchodu. Sociálnímu rozměru EU věnuje mimořádnou a trvalou pozornost. Opakovaně například představila svá stanoviska a konkrétní návrhy k obnovení růstu ekonomiky, snižování nezaměstnanosti a budování sociálně spravedlivější EU.

Současná ekonomická a hospodářská krize doprovázená vysokou nezaměstnaností vyžaduje podle EOK místo škrtání a úspor investice do ekonomiky a vytváření nových pracovních míst, zejména pro mladé lidi. Organizace se proto obrací na představitele členských států, kteří budou na nadcházející červnové Evropské radě rozhodovat o těchto zásadních otázkách, aby návrhy EOK zohlednili.

Na zasedání Evropské rady bychom chtěli zástupcům vlád sdělit, že pracující nepřijmou představu EU jako společenství volného trhu bez přívlastků, které bere lidem práci. Měli by naše sdělení brát velmi vážně, protože již v příštím roce se uskuteční volby do Evropského parlamentu a občané budou mít možnost hlasovat pro takovou Evropu, jakou si skutečně přejí,“ zdůraznila na brífinku po setkání s představiteli odborů Bernadette Ségol.

EOK podle ní prosazuje názor, že nyní jsou zapotřebí především investice, které by znovu nastartovaly ekonomiku a zastavily růst nezaměstnanosti. Tento názor také zastávají všechny členské odborové centrály sdružené v EOK, včetně Českomoravské konfederace odborových svazů.

Rád bych v této souvislosti upozornil na aktuálnost našich požadavků, protože v Evropě registrujeme již 26 milionů nezaměstnaných a je načase, aby vlády členských zemí ale i EU, s tím konečně začaly něco dělat, nejenom o tom s prominutím žvanit,“ potvrdil předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil, který zastává i funkci řídícího výkonné rady EOK.

Na dotaz Esond.cz, zda se EOK podařilo prosadit požadavek, aby nové rozsáhlé investiční plány ve výši alespoň jednoho procenta hrubého domácího produktu EU ročně šly na podporu udržitelného růstu a pracovních míst, Bernadette Ségol odpověděla:

To se nám ještě nepodařilo prosadit, nicméně vidíme změny v myšlení a vystupování mnoha politických vůdců v Evropě. Začínají si konečně uvědomovat, že nekončící politika škrtů neuspěla, uvědomují si, že bude třeba tuto politiku změnit. EOK proto musí dál vytvářet tlak na politické vůdce, aby se ta změna v uvažování promítla především do praxe. Čekají na to desítky milionů nezaměstnaných, především mladých nezaměstnaných v členských zemích EU.“

Po jednání generální tajemnice EOK na Hradě podpořil prezident Miloš Zeman návrh na jednotnou evropskou daň pro firmy ve výši 25 procent. „Je to velmi zajímavý návrh evropských odborů,“ řekl.

Návrhy evropských odborů se podle Miloše Zemana shodují s programem, který on sám prosazuje. Podpořil také progresivní zdanění, vyšší investice, které podle něho pomohou vytvořit nová pracovní místa a zavedení minimálního garantovaného příjmu na úrovni EU.

Jsme pro férové a spravedlivé zdanění. Není možné, aby se firmy s milionovým či miliardovým obratem dosaženým v Evropské unii neplatily daně,“ dodala Bernadottová.

Souhlasíte s představami Evropské odborové konfederace, jak by měla v Evropě fungovat ekonomika?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.