Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz

Celková bilance zní: V srpnu bylo vyhlášeno 56 bankrotů obchodních společností, 552 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 194 osobních bankrotů.

Počet návrhů se sice zvýšil oproti červenci ve všech kategoriích, přesto byl jejich počet výrazně nižší, než činí dlouhodobý průměr. Celkově v letních měsících zkrachovalo výrazně méně podnikatelských subjektů než bývá v posledních letech obvyklé.

Bankrotů fyzických osob podnikatelů (FOP) bylo v srpnu o 126 méně než v červenci a vůbec nejméně za celý rok 2017.

Blahodárný vliv novely insolvenčního zákona?

Počet návrhů na bankrot se pohybuje na 60 procentech dlouhodobého průměru za posledních dvanáct měsíců. Lze se přitom domnívat, že na pokles měla vliv také novela insolvenčního zákona účinná od července tohoto roku. Jak velký tento vliv bude a jestli bude trvalý, se ukáže v následujících měsících,“ shrnuje analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

Během posledních dvanáct měsíců bylo vyhlášeno 818 bankrotů obchodních společností, o 77 méně než v předešlém období a nejméně od konce roku 2008. Pokračuje tak dlouhodobý trend úbytku krachujících obchodních společností, přestože v jednotlivých měsících může docházet ke kolísání oběma směry.

V srpnu bylo nejvíce bankrotů obchodních společností v Praze (23) a v Jihomoravském kraji (13). V dalších krajích už šlo maximálně o čtyři případy. Žádný případ nebyl hlášen na Vysočině a v Jihočeském kraji.

Z hlediska hlavních odvětví byly nejvíce zasaženy firmy působící v obchodu (14), ve stavebnictví (10) a v průmyslu (9 bankrotů). Žádný bankrot nebyl vyhlášen v odvětví pojišťovnictví a peněžnictví a pouze jeden zaznamenali v zemědělském sektoru.

Fyzické osoby z řad podnikatelů na tom byly v srpnu nejhůře v Moravskoslezském kraji, kde šlo o 80 bankrotů, a v Ústeckém kraji (65 bankrotů). Nejméně případů naopak bylo v Karlovarském kraji (14 bankrotů) a v Pardubickém kraji (16 bankrotů).

Počet návrhů na osobní bankrot se oproti červenci zvýšil téměř dvojnásobně, i tak však zůstal na velice nízkých úrovních.

U osobních bankrotů sledujeme nyní dočasně paradoxní situaci, kdy počet vyhlášených bankrotů převyšuje počet podaných návrhů. Důvodem je výrazný pokles podaných návrhů a průběžné vyřizování dřívějších případů. Podobnou situaci lze přitom sledovat také u bankrotů fyzických osob podnikatelů. V následujících měsících tak vzhledem k aktuálním nižším počtům podaných návrhů očekáváme také výraznější snížení vyhlašovaných osobních bankrotů,“ doplňuje Věra Kameníčková.

Zdroj: převzato z www.businessInfo.cz 

Sdělte nám svůj názor pod tímto článekm nebo na Facebooku.