Právě zahájenému jubilejnímu 10. ročníku grantového programu TPCA pro Kolínsko předcházel průzkum, v němž automobilka oslovila přes 2500 lidí.

Díky průzkumu jsme si ověřili, že očekávání a potřeby regionu se shodují s prioritami našeho grantového programu. Získané informace jsme navíc využili k vylepšení programu,” řekla koordinátorka grantového programu Monika Koťarová.

Podle jejích slov rozšířením prošla kategorie bezpečnosti dopravy, která nyní zahrnuje i projekty týkající se prevence kriminality a péče o zdraví. „Důraz chceme klást také na podporu mladých sportovců, zejména na zajištění sportovního vyžití. Důležité budou i projekty na podporu technického vzdělávání,” uvedla.

Letos poprvé nebyl grantový program vyhlášen na začátku roku, ale až téměř na jeho konci. „Přes zimu se projekty vyberou a bude pak více času je realizovat. Nebudou se navíc tolik přetahovat do dalších let,” vysvětlila Monika Koťarová s tím, že toto načasování by automobilka chtěla držet i v dalších letech. Do výběru projektů se opět zapojí veřejnost prostřednictvím online hlasování.

Průzkum mezi lidmi

Právě veřejnost automobilka oslovila ve svém průzkumu. „Oslovili jsme tisíc obyvatel z řad široké veřejnosti, konkrétně obyvatele Kolína. Ozývali se nám i obyvatelé okolních obcí v online průzkumu. Ptali jsme se tváří v tvář také v Kutné Hoře. Interně jsme se zeptali patnácti set našich zaměstnanců. Ptali jsme se také lidí aktivně zapojených do různých oblastí veřejného života – starostů i lidí činných v kultuře, sportu, bezpečnosti, zdraví, vzdělávání a podobně,” popsala Monika Koťarová.

Automobilku v průzkumu samozřejmě zajímalo, jak její přítomnost v regionu obyvatelé vnímají. 77 procent ji zhodnotilo jako přínosnou firmu. Nejčasnějšími uváděnými důvody byl vznik nových pracovních příležitostí, podpora regionu, grantový program. Část dotazovaných nevnímala přítomnost TPCA až tak pozitivně, zejména bylo zmiňováno zvýšení kriminality a dopravního zatížení města.

Celkem 87% obyvatel Kolínska soudí, že je důležité, aby TPCA přispívala k rozvoji regionu, z řad zaměstnanců si to myslí 82%. V roce 2010 to bylo 67% zaměstnanců. „Je to pro nás příjemná zpráva, snažíme se podnítit v našich zaměstnancích zájem o dění v regionu a zapojení do něj. To se nám ukazuje třeba ve sponzoringu pro zaměstnance, v němž žádají na své projekty. Nyní se nám počet kvalitních žádostí začal značně navyšovat,” uvedla Monika Koťarová.

Automobilka letos překročila hranici 100 investovaných milionů

Když měli respondenti odhadnout, kolik TPCA ročně věnuje na rozvoj regionu, 37% se domnívalo, že přispívá méně než tři miliony. Automobilka přitom letos překročila hranici 100 investovaných milionů.

Cílem průzkumu bylo také získat informace o aktuálních potřebách na Kolínsku a následné srovnání s prioritami programu. Největší procento dotázaných preferovalo oblast zdraví a bezpečnosti. Na druhém místě skončila ochrana životního prostředí, na třetím a čtvrtém pak podpora kultury, sportu, vzdělávání a oblast občanské vybavenosti, kam patří třeba hřiště či cyklotrasy. Na základě průzkumu TPCA udělala drobné změny, například rozšířila oblasti, na které lze o podporu žádat. Podobný průzkum by chtěla dělat každé dva roky.

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-