Ve srovnání s rokem 2013 se mírně zvýšil i počet důchodců v České republice, v roce 2014 jich bylo o 5354 více. Stoupl rovněž počet vyplácených důchodů a mírně vzrostly výdaje na důchody. Vzestupný trend zaznamenala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v počtu vyplácených předčasných důchodů. Zatímco v roce 2013 jich bylo 543 356, v roce 2014 jich přibylo dalších 22 570. Výdaje na dávky důchodového pojištění loni dosáhly 376,4 miliardy korun, příjmy byly ve výši 333 miliard korun, výdaje tedy převyšovaly příjmy o 43 miliard korun.

Ve srovnání s rokem 2013 výrazně vzrostly počty případů výplaty nemocenského. Zatímco v roce 2013 bylo provedeno 1 603 440 výplat, v roce 2014 stoupl jejich počet o 297 648, tj. na 1 901 088 vyplacených dávek nemocenského.

Více nových případů oproti roku 2013 zaznamenala ČSSZ u dávek peněžité pomoci v mateřství. Zatímco v roce 2013 nově zahájilo čerpání peněžité pomoci v mateřství 74 123 rodičů, loni jich bylo o 678 více. Většinou peněžitou pomoc v mateřství čerpaly ženy. Muži se péče o dítě ujali v 646 případech, což je o 126 mužů více, než v roce 2013.

Zatímco příjmy z pojistného na nemocenské v roce 2014 dosáhly částky zhruba 26 miliard Kč, výdaje na veškeré dávky nemocenského pojištění činily 22,1 miliardy Kč. Příjmy z pojistného v roce 2014 tak o 3,9 miliard Kč převýšily výdaje na nemocenské dávky. Nejvíce z nemocenského loni odčerpaly dávky nemocenského – 13,9 miliard Kč a dávky zmíněné peněžité pomoci v mateřství – 7,3 miliard Kč.

V roce 2014 evidovala ČSSZ 271 432 zaměstnavatelů, oproti roku 2013 došlo ke zvýšení o 1698. Ruku v ruce s tím šel i počet zaměstnanců, které zaměstnavatelé přihlásili k účasti na pojištění. V roce 2014 to bylo 4 328 561 pojištěnců, tedy o 53 017 více než v roce 2013. Naopak, mírně poklesl počet OSVČ vykonávajících činnost. V loňském roce jich bylo 972 356, což je o 4872 méně než v roce 2013.

 

Domníváte se, že je rozdíl mezi důchody žen a mužů oprávněný?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-