Majitelé firmy Jan a Karel Keprdovi našli konkurenční výhodu, díky níž budou moci v boji o zakázky dlouhodobě uspět. A tou je komplexní digitalizace podniku, na níž pracovali spolu s přední tuzemskou IT firmou Unicorn Systems. Pro ni je navíc řešení, jež vytvořila pro Astra Motor, první referenční implementací produktu Digitální pracoviště 4.0, které hodlá dále nabízet a rozvíjet.

Digitální transformace Astra Motor zaujala v roce 2021 i porotu Svazu průmyslu a dopravy. „Pro firmu s vysokou zákaznickou individualizací produktů je to velmi důležitý krok. Bez něj by další působení firmy na trhu bylo velmi problematické,“ vysvětlila porota zařazení Astra Motor mezi pět nejlepších projektů v Ceně za Průmysl 4.0 Svazu průmyslu a dopravy.

Výroba v cloudu

Hlavním důvodem, proč se Astra Motor pro digitalizaci rozhodla, byla snaha zlepšit servis nástrojů. Ten zahrnuje hlavně jejich pravidelné ostření. Každý měsíc firma servisuje zhruba pět tisíc nástrojů. Další tři tisíce jich nově vyrobí. Jde o kusovou a malosériovou výrobu, kdy výroba jednoho typu nástroje málokdy překročí sto kusů. Nezřídka firma vyrábí i pouhé tři kusy.

Digitalizace v Astra Motor spočívá v tom, že firma zdigitalizovala téměř všechny procesy pomocí vyvinutého software DC4.0, který je kompletně v Cloudu. Díky tomu je možné jej využívat na všech zařízeních s displejem a dostatečnou operační pamětí, tedy i na chytrých telefonech a tabletech.

Původně měl každý nástroj vlastní průvodku, kde bylo popsáno, co je třeba s nástrojem udělat. Na jednotlivých stanovištích si pak operátoři museli vyhledávat příslušný výkres či přesný postup práce.

Teď má každý nástroj na sobě QR kód a zaměstnanci k němu vytvořili datové digitální dvojče. Nejde o 3D model, který se používá pro celé výrobní linky, ale o soubor dat s veškerými informacemi o servisovaném nástroji, který se postupně rozrůstá. Podle definovaného algoritmu software zobrazuje relevantní informace o nástroji přesně v tu dobu, kdy je lidé při servisu potřebují. A zobrazí je také pouze těm, kteří je využijí. Díky tomu, že pracovník vidí jen dokumentaci relevantní pro něho, odpadají chyby, k nimž při používání papírových dokumentů přes veškerou snahu docházelo. Přesnost dat se zvyšuje i tím, že všechny záznamy se pořizují jako sekundární proces primárního děje. To znamená, že nikdo na nic nekliká, software sám, dle definovaných statutů je schopen rozpoznat že právě proběhla daná část procesu a zaznamená jej.

Přechod od papíru k digitálnímu řešení tak jen u servisu dokázal v Astra Motor zkrátit režijní časy až o 90 %, což je obrovský pokrok.

Astra 20

Digitální dvojče hlídá servis nástrojů

Zároveň může firma do budoucna pracovat se strojovým učením a prediktivní údržbou. „Jsme schopni zákazníkům poskytnout údaje o každém vyráběném nebo servisovaném nástroji,“ říká jednatel Astra Motor Jan Keprda. Nejde jen o počet servisů, ale také o to, podle jaké dokumentace a kolikrát byl nástroj servisován či jaké byly jeho výrobní časy na jednotlivých pracovištích. Software eviduje i případné vícenáklady na servis.

Další věcí jsou pak naměřené hodnoty nástroje před a po servisu. Podle sledovaných parametrů tak lze predikovat životnost nástroje. „Systém napovídá, jestli je servis daného nástroje ještě pro zákazníka rentabilní. Dalším zajímavým benefitem je, že skrze sledování opotřebení nástroje lze sledovat stabilitu procesu výroby u zákazníka,“ dodává Keprda.

Množství dat, které Astra Motor spravuje, se od spuštění digitalizace v roce 2019 postupně zvyšuje. Zatím ale datové soubory stále nezahrnují všechny obráběcí nástroje, které Astra Motor servisuje. Zhruba u poloviny nástrojů zatím data chybí, protože ještě na pravidelném servisu nebyly.

Investice se vrátí za dva roky

Až do března 2021 probíhal v Astra Motor zkušební provoz. Od té doby funguje celý digitální systém v ostrém provozu. Firma v zavádění digitalizace pokračovala i přes zpomalení v sektoru automotive, které v roce 2020 způsobil covid. A přestože hlavním důvodem, proč Astra Motor do digitalizace šla, bylo zvýšení produktivity práce a odstranění zmetkovitosti, mají majitelé radost i z dalšího efektu. Díky větší efektivitě dokáže podnik vyrábět a servisovat stejné množství nástrojů s téměř o pětinu menším množstvím lidí. Jen úspora finančních prostředků na mzdy tak vede k tomu, že se investice do digitalizace Astra Motor vrátí během dvou let.

Brněnská firma hodlá v digitální transformaci pokračovat. Po digitalizaci servisu a částečně i výroby chystá Astra Motor ještě dynamické plánování výroby. Díky němu by se mohlo zlepšit využití strojů, které firma používá. Podle Jana Keprdy by systém měl umět spočítat ideální pořadí a rozložení výrobních zakázek, což by mohlo zvýšit kapacity výroby až o 15 %. Astra Motor si na tento projekt podala žádost o dotaci. Pokud ji získá, plánuje spuštění systému na jaře 2023.

Příběh je součástí publikace Digitální transformace firem a zavádění průmyslu 4.0 – Inspirativní příklady dobré praxe, která vznikla v rámci projektu „Rozvoj národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR“, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010509 a byla financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státníhorozpočtu ČR.