Z výsledků vyplývá, že překvapivě častěji mění práci ženy, kvůli svým rodinám. Čeští manažeři jsou ale k otázce změny zaměstnání velmi obezřetní.

Ze zjištění deníku Lidové noviny vyplývá, že své zaměstnavatele mění stále méně manažerů a stabilní pozice si váží. Dokazuje to databáze obsahující 9 tisíc manažerů a analýza, kterou provedla společnost Soliditet. Zatímco v roce 2010 došlo na sledovaném vzorku 1600 největších firem v ČR ke změně u 33 procent manažerů, v roce 2011 se jednalo o 22 procent vyšších vedoucích pracovníků. Manažeři si totiž v nejisté době cení stálé práce.

Personalisté, které deník LN oslovit vysvětlují tento stav mimo jiné tím, že na trhu práce vládnou komplikované podmínky, silný konkurenční boj a tlak majitelů firem na zisk, případně boj o holé přežití. Velmi silně je také vnímáno to, že česká ekonomika nabízí nejistý výhled pro další období, rostoucí nezaměstnanost a obavy z další krize.

Přestože obecně klesl počet přestupů manažerů, ženy z dat vycházejí jako ty, které mění práci častěji než muži. Zatímco v roce 2011 změnilo práci 20,5 procenta mužů, žen tak učinilo 23 procent. V letech 2009 a 2010 přestoupilo 32 procent mužů a 39 procent žen. Podle oslovených odborníků to ale není tím, že by ženy byly svým firmám méně věrné. Důvody, proč ženy střídají pozice častěji než muži, jsou dva. Jeden kariérní a druhý rodinný.

-pda-