Kolektivní smlouva byla v ArcelorMittal Ostrava uzavřena v březnu 2010 s platností až do konce roku 2012, nyní smluvní partneři vyjednávali mzdové podmínky pro letošní rok. Vyjednávání začalo v prosinci a mělo patnáct kol. Podle personálního ředitele společnosti Jana Rafaje dohoda zajišťuje navýšení mezd o tři a půl procenta a posílení prémiové složky mzdy. V případě, že firma překročí plánované výsledky, může být nárůst mzdy ještě vyšší. Podepsaný dodatek se týká i zaměstnanců dceřiných firem ArcelorMittal Energy Ostrava a ArcelorMittal Engineering Products Ostrava.

Zaměstnanci ArcelorMittal ale mají podle kolektivní smlouvy ještě nárok na pětitýdenní dovolenou, u vybraných profesí ještě další týden navíc a zkrácenou pracovní dobu, při odchodu z organizačních důvodů na vyplacení odstupného ve výši až 13násobku průměrného výdělku. Zaměstnanci rovněž mají nárok na zvláštní odměny při odchodu do důchodu a pracovním výročí. Firma patří k největším zaměstnavatelům v regionu, práci dává 4230 lidem, dohromady s dceřinými společnostmi pak zaměstnává téměř osm tisíc lidí.

-red-