K 31. lednu 2018 schválila vláda navýšení ročních kvót v projektu Režim Ukrajina z původních 9 600 na 19 600 žádostí o zaměstnaneckou kartu pro středně a nízko kvalifikované uchazeče o zaměstnání z Ukrajiny. 

Souhlasíte s výrazným navýšením kvót pro zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny?