Ve Sbírce zákonů byla publikována novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Tento zákon upravuje mimo jiné i problematiku pracovnělékařských služeb. Současná úprava, která je účinná od dubna 2012, přinesla v praxi spoustu problémů.

Vítáte novelizaci pracovnělékařských služeb?