V současné době se začínají rozbíhat procesy vyjednávání kolektivních smluv vyššího stupně na další období, tj. pro rok 2017. V této souvislosti se na Vás, čtenáře, obracíme s dotazem na zkušenost s předchozím vyjednáváním pro současný rok.

Bylo předmětem kolektivního vyjednávání pro rok 2016 ve Vaší společnosti navyšování mezd?