30. listopad 2017
/  Kategorie: Ankety

S některou z forem šikany na pracovišti má aktuálně zkušenost 19 procent osob starších 15 let. Problém šikany je záležitostí všech věkových i vzdělanostních skupin, nicméně častěji postihuje ženy a osoby ve středním věku. Šikana je vůči postiženým nejčastěji uplatňovaná ze strany jejich...

30. listopad 2017
/  Kategorie: Ankety

K 31. lednu 2018 schválila vláda navýšení ročních kvót v projektu Režim Ukrajina z původních 9 600 na 19 600 žádostí o zaměstnaneckou kartu pro středně a nízko kvalifikované uchazeče o zaměstnání z Ukrajiny. 

{loadposition anketa8}

18. září 2017
/  Kategorie: Ankety

Ve Sbírce zákonů byla publikována novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Tento zákon upravuje mimo jiné i problematiku pracovnělékařských služeb. Současná úprava, která je účinná od dubna 2012, přinesla v praxi spoustu problémů.

{loadposition anketa6}

12. červen 2017
/  Kategorie: Ankety

V Česku pracuje pouze 54 procent z 15 tisíc práceschopných vězňů. Zájem firem o odsouzené však roste. Odsouzení mohou firmám pomoci pokrýt ty pracovní pozice, na které by jen obtížně sháněly pracovníky. Zároveň takto mohou firmy ušetřit náklady na pracovní sílu.

{loadposition anketa5}

15. březen 2017
/  Kategorie: Ankety

V květnu 2018 vstoupí v platnost Obecné nařízení na ochranu osobních údajů. Jedná se o aktuálně nejkomplexnější soubor pravidel na ochranu dat a týká se každého subjektu, který shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje občanů EU, bez ohledu na jeho geografickou lokalitu. Nařízení p...

28. listopad 2016
/  Kategorie: Ankety

Není pochyb o tom, že provádění exekučních srážek ze mzdy zaměstnance je pro zaměstnavatele časově, administrativně i finančně náročné. Vyřizování této agendy mnohdy představuje až čtvrtinu času mzdových účetních. Tento problém je pro zaměstnavatele skutečně důležitý a je potřeba jej naléhavě...

24. srpen 2016
/  Kategorie: Ankety

V současné době se začínají rozbíhat procesy vyjednávání kolektivních smluv vyššího stupně na další období, tj. pro rok 2017. V této souvislosti se na Vás, čtenáře, obracíme s dotazem na zkušenost s předchozím vyjednáváním pro současný rok.

{loadposition anketa2}

26. duben 2016
/  Kategorie: Ankety

V současnosti projednávají zaměstnavatelé s vládou ČR možnosti řešení problému akutního nedostatku technicky kvalifikovaných zaměstnanců. Možným řešením je řízená ekonomická imigrace, tj. zjednodušení pracovních povolení pro pracovníky z kulturně blízkých zemí (např. z Ukrajiny) pro pracovní...