UNIV 2 Kraje na podporu dalšího vzdělávání s názvem „Rozšiřte si obzory“. Podle dat jsou nejochotnější ke zvyšování kvalifikace ženy ve Středočeském kraji (84 procent), zatímco nejméně ochotné ke vzdělávání jsou ženy v Ústeckém kraji (40 procent), které si v tomto směru nezadají se zdejšími muži.

Z výsledků ankety, které citoval deník Právo, vyplynulo, že lidé se dále nevzdělávají kvůli nedostatku financí (62 %) a času (47 %). Ženy navíc uváděly jako důvod péči o rodinu. Podle deníku lidé napříč kraji jsou ochotni věnovat vzdělávání v průměru 2 dny v týdnu a investovat do něj průměrně 2 tisíce korun měsíčně. Z dat vyplývá, že obecně vyšší ochotu investovat do vzdělávání vlastní peníze mají ženy. Deník Právo si všiml, že výrazný výsledek v tomto směru zaznamenal Ústecký kraj, kde nulovou ochotu investovat jakékoliv prostředky do zvyšování své kvalifikace projevilo 54 procent dotázaných mužů. Naopak na Ostravsku a Brněnsku jsou to právě ženy, které by do vzdělávání nevložily ani korunu (Moravskoslezský kraj 21 % žen, Jihomoravský kraj 34 % žen).

Deník Právo dodal, že podle Českého statistického úřadu mají ženy do věku 34 let vyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných osob než muži, ale už od 35. roku života je situace opačná. Nejvýrazněji je to patrné ve věkové skupině nad 65 let, kde mají ženy o 9 procent méně vysokoškolsky vzdělaných osob než muži. Počty nezaměstnaných rostou více u žen. Zejména od 25 let věku mají české ženy vyšší míru nezaměstnanosti než muži. Nadále rovněž platí, že ženy obecně u nás pobírají nižší mzdu než muži na srovnatelných pozicích.

-red-

Mají se lidé podílet na svém dalším vzdělávání? Co si o tom myslíte?

Diskutujte o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.