Aktualizováno: 10. únor 2023
/  Kategorie: Analýzy

Níže naleznete analýzy tematických okruhů, které byly zpracovány v rámci projektů sociálních partnerů (v závorce je uveden rok zpracování):

Analýza nové právní úpravy občanského soudního řízení a exekucí z pohledu zaměstnavatele (2022)

  • Zaměstnavatelé dlouhodobě upozorňují, že jim vzniká...