Sociální dialog

Analýzy

Analýzy

Analýzy tematických okruhů, které byly zpracovány v rámci projektů sociálních partnerů

V závorce je uveden rok zpracování.

Nejnovější analýzy

Analýza vybraných průmyslových odvětví (2010)

Analýza přibližuje stav a možný budoucí vývoj průmyslu v ČR. Studie definuje faktory a podmínky, které určovaly dosavadní vývoj, a hlavně ty, které budou mít zásadní vliv na vývoj a výkonnost jednotlivých odvětví a průmysl jako celek. Téma je zpracováno v kontextu evropského a světového vývoje.

Zobrazit analýzu

Analýza kolektivního vyjednávání (2010)

Analýza se zaměřila na získání komplexních informací o kolektivním vyjednávání na úrovni kolektivních smluv vyššího stupně a podnikových kolektivních smluv, včetně obsahu kolektivních smluv, tj. dojednaných závazků a jejich naplňování. Součástí analýzy je zmapování a vyhodnocení využitelnosti specifických institutů v oblasti kolektivního vyjednávání, a to rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně a tzv. skupinové kolektivní smlouvy.

Zobrazit analýzu

Náklady práce v ČR a v EU po roce 2003 (2010)

Studie obsahuje analýzu úplných nákladů práce a váhy nákladů práce v ekonomice za ČR a země EU. Podrobněji se pak analýza zabývá vybranými odvětvími dle klasifikace OKEČ, resp. NACE (Zpracovatelský průmysl, Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, Stavebnictví, Obchod, opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní spotřebu, Ubytování a stravování, Doprava, skladování a spoje).

Zobrazit analýzu

Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice (2010)

Analýza je zaměřena na popis stávajícího stavu (např. rozdělení kompetencí v oblasti zahraničně-obchodní politiky mezi Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo průmyslu a obchodu, důvody vzniku tohoto systému, pozitiva a negativa fungování tohoto systému); model fungování a prosazování ekonomické diplomacie ve vybraných evropských zemích a navržení modelu pro ČR.

Zobrazit analýzu

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?