Cílem analýzy bylo nejprve porovnání změn, které nový daňový řád přinesl a shrnutí zkušeností, které nová úprava praxi přinesla. Ty byly vyhodnocovány z několika hledisek. Tím prvním bylo zatížení, kterému jsou daňové subjekty v souvislosti s novou úpravou vystaveny. Analýza byla doplněna i o pohled ze strany finanční správy – to v zájmu potenciálního zkvalitňování vztahu daňový subjekt – správce daně.