Mezi klíčové problémy Moravskoslezského kraje patří nesoulad mezi nabídkou práce a poptávkou studentů a jejich rodičů po konkrétních oborech studia a odchod talentů z regionu. To je důsledkem mnoha vlivů včetně např. přetrvávající negativní image průmyslu nebo nedostatečné úrovně kariérového poradenství ve školách. Společně se sociálními partnery v regionu připravuje Svaz průmyslu řadu opatření ke zlepšení situace na trhu práce, pro jejichž zacílení by měla být analýza oporou. Cílem analýzy je proto zjištění preferencí studentů posledních ročníků oborů středního studia v otázkách profesních plánů, očekávaného výdělku, preferovaného místa studia a místa výkonu zaměstnání, hodnocení škol.