Znalost preferencí, očekávání a hodnocení ze strany mladých lidí (studentů) v oblasti profesního směřování. Získaná data poslouží pro lepší pochopení této důležité cílové skupiny, která vstupuje na trh práce. Přínos dat se může projevit i ve efektivnější změně nastavení přístupu (komunikace) k této skupině (především) ze strany zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí.