Tato studie se zabývá představením dosavadní obsáhlé diskuze související s problematikou digitálního zdanění (angl. DST – Digital Service Tax). V první řadě popisuje vývoj této debaty na úrovni EU, dále charakterizuje výčet různých jednostranných návrhů digitální daně a v neposlední řadě se zabývá také detailním představením dvoupilířového globálního daňového mechanismu OECD, včetně jeho předpokládaných dopadů.