Předmětem analýzy je zpracování analýzy vývoje a působení minimální mzdy v ČR a jejích případných dopadů na trh práce a zaměstnanost v ČR podle jednotlivých odvětví.