Analýza je zaměřena na popis stávajícího stavu (např. rozdělení kompetencí v oblasti zahraničně-obchodní politiky mezi Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo průmyslu a obchodu, důvody vzniku tohoto systému, pozitiva a negativa fungování tohoto systému); model fungování a prosazování ekonomické diplomacie ve vybraných evropských zemích a navržení modelu pro ČR.