Analýza přináší pohled na strukturu firem v Plzeňském kraji z hlediska vlastnického podílu firem – tedy jak jsou procentuelně zastoupeny zahraniční a české firmy a v jakých zemích mají firmy vlastníka. Druhým aspektem, který je v analýze obsažen, je vliv a podíl sousedství kraje s BRD na obratu ve vybraných oborech činnosti (sousedící okresy). Klíčový ukazatel je statistika jak ovlivňuje sousední BRD jednotlivé okresy z pohledu ekonomických ukazatelů, zaměstnanosti. Poslední důležitý bod je zhodnocení Plzeňského kraje z ekonomického hlediska, zda je tento kraj nadále perspektivní pro investory, jaká jsou rizika podnikání v kraji apod.